Start Baza danych Wytyczne Metody i narzędzia przystosowania się do zmiany klimatu – Podręcznik dla prowincji, regionów i miast

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Guidance Document

Metody i narzędzia przystosowania się do zmiany klimatu – Podręcznik dla prowincji, regionów i miast

Opis:

Niniejszy podręcznik ma na celu wsparcie polityków i ekspertów w administracji publicznej prowincji i miast, a także podmiotów zarządzania regionalnego. W szczególności podręcznik zawiera wytyczne dotyczące strategicznej i proaktywnej analizy skutków zmiany klimatu. Osiągnięcie kamienia milowego w tym procesie następuje po zidentyfikowaniu potencjalnych środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i rozpoczęciu ich wdrażania. W idealnym przypadku konkretne środki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i strategie radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu powinny zostać udokumentowane w strategii i planie działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.
W podręczniku przedstawiono obszerny zbiór metod i narzędzi, które mogą pomóc odpowiedzialnym podmiotom w procesie adaptacji. Metody i narzędzia mają pomóc podmiotom w identyfikowaniu i przezwyciężaniu potencjalnych wyzwań w czołówce.

Źródło informacji

Źródło:
Agencja Ochrony Środowiska Austria

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu