Start Baza danych Wytyczne Regionalne ramy przystosowania się do zmiany klimatu dla śródziemnomorskich obszarów morskich i przybrzeżnych

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Guidance Document

Regionalne ramy przystosowania się do zmiany klimatu dla śródziemnomorskich obszarów morskich i przybrzeżnych

Opis:

Głównym celem ram jest określenie regionalnego strategicznego podejścia do zwiększania odporności morskich i przybrzeżnych naturalnych i społeczno-gospodarczych systemów śródziemnomorskich na skutki zmiany klimatu, pomagając decydentom politycznym i zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach w całym regionie Morza Śródziemnego w opracowywaniu i wdrażaniu spójnych i skutecznych polityk i środków.

Opracowanie ram opierało się na wizji, zgodnie z którą do 2025 r. obszary morskie i przybrzeżne krajów śródziemnomorskich i ich społeczności zwiększyły swoją odporność na negatywne skutki zmienności i zmian klimatu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Należy to osiągnąć poprzez wspólne cele, współpracę, solidarność, równość i partycypacyjne zarządzanie.

Ramy te, spójne z ramami prawnymi określonymi w protokołach do konwencji barcelońskiej, koncentrują się na środowisku morskim i przybrzeżnym Morza Śródziemnego. Jego zasięg geograficzny obejmuje konwencję barcelońską, tj. Morze Śródziemne i strefy przybrzeżne 21 państw, które ją graniczą. W ramach tych ram uznaje się, że zmiany klimatyczne będą miały skutki, które nie będą respektować granic strefy przybrzeżnej, jak zwykle określa się, oraz że można wymagać dalszych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w głąb lądu, w szczególności w obszarach wód śródlądowych.

Po zatwierdzeniu ram przez umawiające się strony konwencji barcelońskiej na ich dziewiętnastym zwyczajnym posiedzeniu (COP 19, Ateny, Grecja, luty 2016 r.), system ONZ ds. środowiska i śródziemnomorskiego planu działania oferuje decydentom politycznym i zainteresowanym stronom w regionie Morza Śródziemnego ustrukturyzowany zarys ułatwiający identyfikację celów strategicznych, kierunków strategicznych i priorytetów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Źródło informacji

Źródło:
Środowisko ONZ/MAP Ateny, Grecja (2017)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu