Start Baza danych Wytyczne Komórka szkoleniowa – Zarządzanie wodą dla miasta przyszłości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Guidance Document

Komórka szkoleniowa – Zarządzanie wodą dla miasta przyszłości

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Opis:

Strona internetowa SWITCH Training Kit zawiera wiele informacji o tym, jak zwiększyć zrównoważony rozwój gospodarki wodnej w miastach:

— Moduły zestawu szkoleniowego SWITCH

Moduł 1: Planowanie strategiczne – przygotowanie na przyszłość

Moduł 2: Zainteresowane strony – zaangażowanie wszystkich graczy

Moduł 3: Zaopatrzenie w wodę – zapoznanie się z opcjami

Moduł 4: Woda opadowa – Przeglądanie opcji

Moduł 5: Ścieki – Przeglądanie opcji

Moduł 6: Narzędzia wsparcia decyzyjnego – wybór zrównoważonej ścieżki

— Przełączanie zasobów: Kluczowe publikacje z projektu SWITCH

— Materiały szkoleniowe: Prezentacje, ćwiczenia grupowe i inne zasoby umożliwiające prowadzenie warsztatów szkoleniowych;

Możliwość sformułowania wniosków szkoleniowych.

— Broszura podsumowująca zapewnia szybki przegląd zawartości wszystkich modułów.

Źródło informacji

Źródło:
Projekt przełączania, ICLEI

Opublikowane w Climate-ADAPT Mar 10 2016   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 08 2022

Akcje Dokumentu