Start Baza danych Wskaźniki Co roku najwyższa wysoka woda, 2070–2100

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Co roku najwyższa wysoka woda, 2070–2100

Background Information

Kontekst Roczny najwyższy wysoki wskaźnik wody informuje o zrozumieniu europejskiej hydrodynamiki przybrzeżnej pod wpływem zmian klimatu. Zapewnia wartość dodaną dla różnych sektorów przybrzeżnych i badań, takich jak port, żegluga i zarządzanie strefą przybrzeżną, ze szczególnym wyprzedzeniem dla powodzi nadbrzeżnych.

Przewidywana zmiana rocznej najwyższej wysokiej wody (m) jest obliczana w stosunku do średniej rocznej najwyższych wysokich poziomów wody w okresie historycznym 1977-2005. Przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się dynamikę pływów, dane dotyczące zmiany poziomu morza z modeli klimatycznych oraz długofalowe zmiany wysokości gruntów spowodowane odbiciem polodowcowym. Skoki burzowe spowodowane wymuszaniem atmosferycznym nie są brane pod uwagę dla tego indeksu.

Dane obejmują okres od 2070 do 2100 w oparciu o scenariusz CMIP5 RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych.

Indeks jest generowany przy użyciu Global Tide and Surge Model (GTSM, Deltares) i Wave Model (WAM, ECMWF). Pola o wysokiej rozdzielczości dla GTSM są dostarczane przez regionalny model Duńskiego Instytutu Meteorologicznego (HIRHAM5), który został obniżony od globalnego modelu klimatycznego WE-EARTH.

W symulacjach EC-EARTH wykorzystano dane wejściowe ze zbioru danych o względnej wysokości powierzchni morza (SSH), który uwzględnia czynniki geofizyczne długotrwałej zmiany SSH, takie jak zmiany pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktyki, rozszerzalność cieplna oceanu i regulacja izostatyczna lodowcowa.

Biorąc pod uwagę, że prognozy tych scenariuszy klimatycznych opierają się na jednej kombinacji regionalnych i globalnych modeli klimatycznych, użytkownicy tych danych powinni wziąć pod uwagę, że istnieje nieuniknione niedoszacowanie niepewności związanej z tym zbiorem danych.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Przewidywana zmiana w rocznej największej ilości wody jest prezentowana na przyszły okres 2070-2100 w oparciu o scenariusz CMIP5 RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych.

Regionalne statystyki dotyczące przewidywanej zmiany w rocznej największej ilości wody są również dostępne za pomocą przycisku „Explore in Detail”.

Visualisation and Navigation

Kontekst Roczny najwyższy wysoki wskaźnik wody informuje o zrozumieniu europejskiej hydrodynamiki przybrzeżnej pod wpływem zmian klimatu. Zapewnia wartość dodaną dla różnych sektorów przybrzeżnych i badań, takich jak port, żegluga i zarządzanie strefą przybrzeżną, ze szczególnym wyprzedzeniem dla powodzi nadbrzeżnych.

Przewidywana zmiana rocznej najwyższej wysokiej wody (m) jest obliczana w stosunku do średniej rocznej najwyższych wysokich poziomów wody w okresie historycznym 1977-2005. Przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się dynamikę pływów, dane dotyczące zmiany poziomu morza z modeli klimatycznych oraz długofalowe zmiany wysokości gruntów spowodowane odbiciem polodowcowym. Skoki burzowe spowodowane wymuszaniem atmosferycznym nie są brane pod uwagę dla tego indeksu.

Dane obejmują okres od 2070 do 2100 w oparciu o scenariusz CMIP5 RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych.

Indeks jest generowany przy użyciu Global Tide and Surge Model (GTSM, Deltares) i Wave Model (WAM, ECMWF). Pola o wysokiej rozdzielczości dla GTSM są dostarczane przez regionalny model Duńskiego Instytutu Meteorologicznego (HIRHAM5), który został obniżony od globalnego modelu klimatycznego WE-EARTH.

W symulacjach EC-EARTH wykorzystano dane wejściowe ze zbioru danych o względnej wysokości powierzchni morza (SSH), który uwzględnia czynniki geofizyczne długotrwałej zmiany SSH, takie jak zmiany pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktyki, rozszerzalność cieplna oceanu i regulacja izostatyczna lodowcowa.

Biorąc pod uwagę, że prognozy tych scenariuszy klimatycznych opierają się na jednej kombinacji regionalnych i globalnych modeli klimatycznych, użytkownicy tych danych powinni wziąć pod uwagę, że istnieje nieuniknione niedoszacowanie niepewności związanej z tym zbiorem danych.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Przewidywana zmiana w rocznej największej ilości wody jest prezentowana na przyszły okres 2070-2100 w oparciu o scenariusz CMIP5 RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie