Start Baza danych Wskaźniki Zgodność klimatyczna w Tiger Mosquito – indeks przydatności, 1971–2099

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Zgodność klimatyczna w Tiger Mosquito – indeks przydatności, 1971–2099

Background Information

Komary tygrysa (Aedes albopictus) przenoszą choroby przenoszone przez wektory, takie jak denga i chikungunya. Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i opady, wpływają na szanse przeżycia i sezonową aktywność komara tygrysa, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w Europie.

Definicja Wskaźnik przydatności klimatycznej dla obecności komara tygrysa jest określany przez roczne opady deszczu, letnie temperatury i temperatury styczniowe. W przypadku rocznych opadów przydatność wynosi zero, gdy opady są niższe niż 450 mm, maksymalna przydatność jest osiągana, gdy roczne opady są wyższe niż 800 mm. W temperaturach letnich przydatność wynosi zero, gdy temperatury są niższe niż 15 °C i wyższe niż 30 °C, a maksymalna między 20 °C a 25 °C. W przypadku temperatur stycznia przydatność wynosi zero, gdy temperatury są niższe niż -1 °C, a maksymalne, gdy temperatury są wyższe niż 3 °C.

Statystyki przydatności komarówtygrysów obliczane są na podstawie danych EURO-CORDEX skorygowanych o stronniczość dla dwóch scenariuszy CMIP5 o różnych możliwych przyszłych emisjach gazów cieplarnianych: RCP4.5 (średnie emisje) i RCP8.5 (wysokie emisje). Dane obejmują okres od 1971 do 2099 r., a statystyki są uśrednione dla 30 lat w pokrywających się okresach ustalonych od siebie o 10 lat. Wreszcie, szeregi czasowe są uśrednione dla modelu zespołu.

Zrozum Wskaźnik odpowiedniości 0 oznacza, że obszar nie jest odpowiedni (nie ma korzystnych warunków środowiskowych) dla obecności komarów tygrysa, podczas gdy obszar o indeksie 100 jest całkowicie odpowiedni.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Wizualizacja i nawigacja Wskaźnik przydatności klimatycznej komara tygrysa przedstawiono dla dwóch scenariuszy CMIP5: RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych.

Statystyki dotyczące wskaźnika zgodności klimatycznej komarów tygrysa są również dostępne za pomocą przycisku „Explore in Detail” jako obszar krajowy, niższy niż krajowy i ponadnarodowy – oznacza, dla którego można wykreślić dane szeregów czasowych.

Visualisation and Navigation

Komary tygrysa (Aedes albopictus) przenoszą choroby przenoszone przez wektory, takie jak denga i chikungunya. Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i opady, wpływają na szanse przeżycia i sezonową aktywność komara tygrysa, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w Europie.

Definicja Wskaźnik przydatności klimatycznej dla obecności komara tygrysa jest określany przez roczne opady deszczu, letnie temperatury i temperatury styczniowe. W przypadku rocznych opadów przydatność wynosi zero, gdy opady są niższe niż 450 mm, maksymalna przydatność jest osiągana, gdy roczne opady są wyższe niż 800 mm. W temperaturach letnich przydatność wynosi zero, gdy temperatury są niższe niż 15 °C i wyższe niż 30 °C, a maksymalna między 20 °C a 25 °C. W przypadku temperatur stycznia przydatność wynosi zero, gdy temperatury są niższe niż -1 °C, a maksymalne, gdy temperatury są wyższe niż 3 °C.

Statystyki przydatności komarówtygrysów obliczane są na podstawie danych EURO-CORDEX skorygowanych o stronniczość dla dwóch scenariuszy CMIP5 o różnych możliwych przyszłych emisjach gazów cieplarnianych: RCP4.5 (średnie emisje) i RCP8.5 (wysokie emisje). Dane obejmują okres od 1971 do 2099 r., a statystyki są uśrednione dla 30 lat w pokrywających się okresach ustalonych od siebie o 10 lat. Wreszcie, szeregi czasowe są uśrednione dla modelu zespołu.

Zrozum Wskaźnik odpowiedniości 0 oznacza, że obszar nie jest odpowiedni (nie ma korzystnych warunków środowiskowych) dla obecności komarów tygrysa, podczas gdy obszar o indeksie 100 jest całkowicie odpowiedni.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Wizualizacja i nawigacja Mapa pokazuje 30-letnią średnią wskaźnika przydatności klimatycznej dla komara tygrysa dla wybranego scenariusza wykreślonego jako środek powierzchniowy dla każdego regionu. Klasyfikacja NUTS EUROSTAT (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Statystyki) jest hierarchicznym systemem podziału terytorium gospodarczego Europy. Wielkość regionów pokazanych na mapie można dostosować poprzez wybranie odpowiedniego poziomu NUTS: poziom krajowy (NUTS-0), pierwszy poziom niższy niż krajowy (NUTS-1), drugi poziom niższy niż krajowy (NUTS-2) i trzeci poziom niższy niż krajowy (NUTS-3).

Regiony na mapie ułatwiają dynamiczny dostęp do podstawowych danych. Najedź kursorem myszy nad regionem, aby wyświetlić wartość średniej obszaru lub kliknij region, aby zażądać wykresu szeregów czasowych. Podobnie średnia transnarodowa dla państw członkowskich EOG i krajów współpracujących (EOG 38) jest dostępna za pośrednictwem pola „Europa”.

Wykres szeregów czasowych pokazuje średni zespół i odchylenie standardowe (SD) wskaźnika odpowiedniości reakcji klimatycznych komara tygrysa do wybranych warunków scenariusza w regionalnym zespole modelu klimatycznego EURO-CORDEX. Wartości te reprezentują ośrodki 30-letniej średniej bieżącej z 1971 r. do 2100 r., co skutkuje szeregami czasowymi obejmującymi okres od 1986 do 2085 r.

Kliknij i najedź myszką na wykresie szeregów czasowych, aby wyświetlić wartości danych i ujawnić przyciski akcji dla takich funkcji jak „zoom” i „pobierz wykres jako png”. Linki poniżej wykresu umożliwiają pobieranie danych szeregów czasowych w arkuszu kalkulacyjnym zgodnym z formatem.csv.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie