Start Baza danych Wskaźniki Klimatologiczne Dni Heatwave

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Klimatologiczne Dni Heatwave

Background Information

Indeks Climatological Heatwave Days jest istotny dla zdrowia ludzkiego, rolnictwa, energii, pożarów i infrastruktury. Indeks ten jest częścią typu Extreme Heat Hazard kategorii Heat and Cold w klasyfikacji.

Indeks liczy liczbę dni w roku w przedłużonych okresach o wyjątkowo wysokich temperaturach.

Im wyższa/niższa wartość, tym dłuższa/krótsza fala ciepła.

Definicja

Liczba dni w warunkach klimatycznych fal upałów (liczba dni). Klimatologiczna fala upałów to okres co najmniej trzech kolejnych dni przekraczający 99 percentyl maksymalnych dziennych temperatur sezonu od maja do września w okresie referencyjnym.

Źródła danych

Dane zebrano w imieniu usługi Copernicus Climate Change Service (C3S) na podstawie prognoz klimatycznych przechowywanych w C3S Climate Data Store (CDS). Dane indeksu to 30-letnie statystyki okresowe oparte na zestawie ośmiu wielomodelowych symulacji skorygowanych stronniczo z eksperymentu EURO-CORDEX. Symulacje te mają rozdzielczość przestrzenną 0,1° x 0,1° i obejmują scenariusze RCP4.5 i RCP8.5. Więcej informacji na temat zbioru danych można znaleźć w odpowiednich zasobach dokumentacji CDS.

Informacje uzupełniające

Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w Przewodniku użytkownika produktu (PUG) aplikacji w zasobach dokumentacji CDS.

Pobieranie danych

Zagregowane dane pokazane na mapie można pobrać jako pliki csv.

Visualisation and Navigation

Aplikacja posiada interaktywną mapę po lewej stronie z zestawem rozwijanych menu, aby wybrać regiony (NUTS, regiony ponadnarodowe lub strefy Europy), przedział czasowy (rok) i scenariusz emisji (RCP4.5 lub RCP8.5). Klikając na mapę, po prawej stronie pojawi się panel przewijający wyświetlający interaktywną fabułę odpowiadającą średniej przestrzennej i czasowej dla wybranego regionu. Najedź na działkę, aby zobaczyć wartości.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie