Start Baza danych Wskaźniki Dni z wysoką ilością śniegu naturalnego, 2011–2099

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Dni z wysoką ilością śniegu naturalnego, 2011–2099

Background Information

Indeksy śniegu dla Europy można wykorzystać do scharakteryzowania warunków funkcjonowania zimowych ośrodków narciarskich w przyszłych scenariuszach klimatycznych. Są one wykorzystywane w ocenie niezawodności śniegu w regionach górskich w całej Europie.

Liczba dni od 1 sierpnia roku N-1 do 31 lipca roku N spełniających warunki „ekwiwalent wody śniegowej >= 120 kg m-2” z wykorzystaniem naturalnej symulacji śniegu. Przewidywana zmiana liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu dla każdego regionu i wysokości jest obliczana w stosunku do okresu 1981-2010 w okresie reanalizy historycznej UERRA.

Indeksy śniegu są generowane przy użyciu modelu Crocus snowpack, wielowarstwowego modelu snowpack osadzonego w modelu powierzchni lądowej SURFEX. Model SURFEX (Surface Externalisée) jest wymuszony polami atmosferycznymi zapewnianymi przez skorygowane projekcje klimatyczne EURO-CORDEX. Dane dotyczą okresu 2011-2099. Składa się z dwóch scenariuszy zmiany klimatu: RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych


Przewidywanazmiana liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu od sierpnia do lipca jest przewidziana dla regionów niższych niż krajowy NUTS-3, jako 30-letnie środki dla dwóch scenariuszy CMIP5: RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych. Indeks śniegu jest dalej rozróżniany w stopniach 100 m wysokości powierzchni lądowej.

Statystyki dotyczące liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu są również dostępne za pomocą przycisku „Explore in Detail”, w którym można narysować dane czasowe.

Visualisation and Navigation

Indeksy śniegu dla Europy można wykorzystać do scharakteryzowania warunków funkcjonowania zimowych ośrodków narciarskich w przyszłych scenariuszach klimatycznych. Są one wykorzystywane w ocenie niezawodności śniegu w regionach górskich w całej Europie.

Liczba dni od 1 sierpnia roku N-1 do 31 lipca roku N spełniających warunki „ekwiwalent wody śniegowej >= 120 kg m-2” z wykorzystaniem naturalnej symulacji śniegu. Przewidywana zmiana liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu dla każdego regionu i wysokości jest obliczana w stosunku do okresu 1981-2010 w okresie reanalizy historycznej UERRA.

Indeksy śniegu są generowane przy użyciu modelu Crocus snowpack, wielowarstwowego modelu snowpack osadzonego w modelu powierzchni lądowej SURFEX. Model SURFEX (Surface Externalisée) jest wymuszony polami atmosferycznymi zapewnianymi przez skorygowane projekcje klimatyczne EURO-CORDEX. Dane dotyczą okresu 2011-2099. Składa się z dwóch scenariuszy zmiany klimatu: RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych


Przewidywanazmiana liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu od sierpnia do lipca jest przewidziana dla regionów niższych niż krajowy NUTS-3, jako 30-letnie środki dla dwóch scenariuszy CMIP5: RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych. Indeks śniegu jest dalej rozróżniany w stopniach 100 m wysokości powierzchni lądowej.

Mapa pokazuje średnią 30-letnią przewidywaną zmianę liczby dni z dużą ilością naturalnego śniegu, dla wybranego okresu czasu, scenariusza i wysokości, wytyczoną jako środki powierzchniowe dla każdego regionu.

Regiony na mapie ułatwiają dynamiczny dostęp do podstawowych danych. Najedź kursorem myszy nad regionem, aby zobaczyć jego nazwę, jeśli na wybranej wysokości znajdują się dane, pokazana zostanie również średnia powierzchnia. Kliknij region, który zawiera dane na wybranej wysokości, aby poprosić o wielowiekową działkę czasową.

Wykres szeregów czasowych pokazuje średnią i zakres zespołu wywodzący się z ośmiu globalnych modeli klimatycznych (GCM) i regionalnych modeli klimatycznych (RCM). Wartości te reprezentują ośrodki 30-letniej średniej bieżącej z 1971 r. do 2100 r., co skutkuje szeregami czasowymi obejmującymi okres od 1986 do 2085 r.

Kliknij i najedź myszką na wykresie szeregów czasowych, aby wyświetlić wartości danych i ujawnić przyciski akcji dla takich funkcji jak „zoom” i „pobierz wykres jako png”. Linki poniżej wykresu umożliwiają pobieranie danych szeregów czasowych w arkuszu kalkulacyjnym zgodnym z formatem.csv.

Wskaźnik ten jest wyrażony jako zmiana w stosunku do okresu odniesienia, więc przedstawiono również historyczne szeregi czasowe danych reanalizy UERRA.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie