Start Baza danych Wskaźniki Wskaźnik pogody pożarowej – dni z wysokim zagrożeniem pożarowym, 2011–2099

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wskaźnik pogody pożarowej – dni z wysokim zagrożeniem pożarowym, 2011–2099

Background Information

Canadian Fire Weather Index System (FWI) służy do oceny zagrożenia pożarowego w sposób zharmonizowany w całej Europie. FWI wykorzystuje informacje o wilgotności paliwa i warunkach pogodowych w celu określenia zachowania pożarowego.

Częstość występowania wysokiego zagrożenia pożarowego wyrażana jest jako liczba dni w roku, w których FWI przekracza 30. Obliczanie FWI opiera się na 24-godzinnych skumulowanych opadach i dziennych wartościach temperatury powietrza, wilgotności względnej i prędkości wiatru. Przewidywana zmiana liczby dni o wysokim zagrożeniu pożarowym jest obliczana w stosunku do okresu 1986-2005.

FWI jest generowane przy użyciu modelu Global ECMWF Fire Forecasting (GEFF). Prognozy z wielu globalnych modeli klimatycznych przesuniętych na regionalny model klimatyczny wykorzystano do wygenerowania danych meteorologicznych dla modelu GEFF. Model GEFF został opracowany dla czterech różnych scenariuszy klimatycznych: obecny klimat (oznaczony jako historyczny) i trzy scenariusze reprezentatywnej ścieżki koncentracji (RCP) zgodne z optymistycznym scenariuszem emisji, w którym emisje zaczynają spadać po 2020 r. (RCP2.6), scenariusz, w którym emisje zaczynają spadać poza 2040 r. (RCP4.5) oraz pesymistyczny scenariusz, w którym emisje będą rosły przez cały wiek (RCP8.5). Przewidywane zmiany zagrożenia pożarowego w przyszłych warunkach klimatycznych są obliczane w stosunku do okresu 1986-2005.

FWI można rozumieć w kategoriach sześciu klas zagrożenia w oparciu o klasyfikację europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS). Bardzo niskie niebezpieczeństwo: FWI jest mniej niż 5,2. Niskie niebezpieczeństwo: FWI mieści się między 5,2 a 11.2. Umiarkowane niebezpieczeństwo: FWI wynosi od 11.2 do 21.3. Wysokie niebezpieczeństwo: FWI wynosi od 21.3 do 38,0. Bardzo wysokie niebezpieczeństwo: FWI jest między 38,0 a 50. Ekstremalne niebezpieczeństwo: FWI jest większe niż 50.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Przewidywanazmiana liczby dni w roku o wysokim zagrożeniu pożarowym (FWI powyżej 30) jest przedstawiona dla trzech scenariuszy CMIP5: RCP2.6 o niskiej emisji gazów cieplarnianych, RCP4.5 ze średnią emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych.

Statystyki dotyczące liczby dni o wysokim zagrożeniu pożarowym są również dostępne za pomocą przycisku „Explore in Detail” jako obszar krajowy, niższy niż krajowy i ponadnarodowy – oznacza, dla którego można wykreślić dane szeregów czasowych.

Visualisation and Navigation

Canadian Fire Weather Index System (FWI) służy do oceny zagrożenia pożarowego w sposób zharmonizowany w całej Europie. FWI wykorzystuje informacje o wilgotności paliwa i warunkach pogodowych w celu określenia zachowania pożarowego.

Częstość występowania wysokiego zagrożenia pożarowego wyrażana jest jako liczba dni w roku, w których FWI przekracza 30. Obliczanie FWI opiera się na 24-godzinnych skumulowanych opadach i dziennych wartościach temperatury powietrza, wilgotności względnej i prędkości wiatru. Przewidywana zmiana liczby dni o wysokim zagrożeniu pożarowym jest obliczana w stosunku do okresu 1986-2005.

FWI jest generowane przy użyciu modelu Global ECMWF Fire Forecasting (GEFF). Prognozy z wielu globalnych modeli klimatycznych przesuniętych na regionalny model klimatyczny wykorzystano do wygenerowania danych meteorologicznych dla modelu GEFF. Model GEFF został opracowany dla czterech różnych scenariuszy klimatycznych: obecny klimat (oznaczony jako historyczny) i trzy scenariusze reprezentatywnej ścieżki koncentracji (RCP) zgodne z optymistycznym scenariuszem emisji, w którym emisje zaczynają spadać po 2020 r. (RCP2.6), scenariusz, w którym emisje zaczynają spadać poza 2040 r. (RCP4.5) oraz pesymistyczny scenariusz, w którym emisje będą rosły przez cały wiek (RCP8.5). Przewidywane zmiany zagrożenia pożarowego w przyszłych warunkach klimatycznych są obliczane w stosunku do okresu 1986-2005.

FWI można rozumieć w kategoriach sześciu klas zagrożenia w oparciu o klasyfikację europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS). Bardzo niskie niebezpieczeństwo: FWI jest mniej niż 5,2. Niskie niebezpieczeństwo: FWI mieści się między 5,2 a 11.2. Umiarkowane niebezpieczeństwo: FWI wynosi od 11.2 do 21.3. Wysokie niebezpieczeństwo: FWI wynosi od 21.3 do 38,0. Bardzo wysokie niebezpieczeństwo: FWI jest między 38,0 a 50. Ekstremalne niebezpieczeństwo: FWI jest większe niż 50.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Wizualizacja i nawigacja Mapa pokazuje 30-letnią średnią przewidywanej zmiany liczby dni z wysokim zagrożeniem pożarowym dla wybranego okresu czasu i scenariusza wykreślonego jako środek powierzchni dla każdego regionu. Klasyfikacja NUTS EUROSTAT (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Statystyki) jest hierarchicznym systemem podziału terytorium gospodarczego Europy. Wielkość regionów pokazanych na mapie można dostosować poprzez wybranie odpowiedniego poziomu NUTS: poziom krajowy (NUTS-0), pierwszy poziom niższy niż krajowy (NUTS-1), drugi poziom niższy niż krajowy (NUTS-2) i trzeci poziom niższy niż krajowy (NUTS-3).

Regiony na mapie ułatwiają dynamiczny dostęp do podstawowych danych. Najedź kursorem myszy nad regionem, aby wyświetlić wartość średniej obszaru lub kliknij region, aby zażądać wykresu szeregów czasowych. Podobnie średnia transnarodowa dla państw członkowskich EOG i krajów współpracujących (EOG 38) jest dostępna za pośrednictwem pola „Europa”.

Niepewność statystyczna związana z projekcjami klimatycznymi jest przekazywana poprzez pokazanie średniego, najlepszego i najgorszego przypadku wyników wielu modeli na wykresie szeregów czasowych.

Kliknij i najedź myszką na wykresie szeregów czasowych, aby wyświetlić wartości danych i ujawnić przyciski akcji dla takich funkcji jak „zoom” i „pobierz wykres jako png”. Linki poniżej wykresu umożliwiają pobieranie danych szeregów czasowych w arkuszu kalkulacyjnym zgodnym z formatem.csv.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie