Start Baza danych Wskaźniki Strumień opadów, 2011–2099

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Strumień opadów, 2011–2099

Background Information

Kontekst Suma opadów dostarcza informacji na temat możliwego niedoboru wody lub nadmiaru wody.

Definicja Indeks sumy opadów wyrażony jest jako procentowa zmiana całkowitej prekpitacji w stosunku do okresu odniesienia.

Indeks sumyopadów obliczany jest na podstawie zbioru pięciu symulacji globalnego modelu klimatycznego (GCM) dla dwóch projekcji scenariusza CMIP5: RCP2.6 (o niskiej emisji gazów cieplarnianych) i RCP8.5 (o wysokiej emisji gazów cieplarnianych). Przewidywane zmiany sumy opadów oblicza się w stosunku do okresu referencyjnego ERA5 (1981–2010).

Wartość dodatnia wskazuje więcej opadów niż okres odniesienia, podczas gdy wartość ujemna wskazuje mniej opadów niż okres odniesienia.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Wizualizacja i nawigacja Comiesięczne i roczne przewidywane zmiany wskaźnika sumy opadów przedstawiane są jako 30-letnie środki dla dwóch scenariuszy CMIP5; RCP2.6 z niską emisją gazów cieplarnianych i RCP8.5 z wysoką emisją gazów cieplarnianych.

Statystyki dotyczące sumy opadów są również dostępne za pomocą przycisku „Explore in Detail” jako obszar krajowy, niższy niż krajowy i ponadnarodowy – oznacza, dla którego można nakreślić dane szeregów czasowych.

Visualisation and Navigation

Kontekst Suma opadów dostarcza informacji na temat możliwego niedoboru wody lub nadmiaru wody.

Definicja Indeks sumy opadów wyrażony jest jako procentowa zmiana całkowitej prekpitacji w stosunku do okresu odniesienia.

Indeks sumyopadów obliczany jest na podstawie zbioru pięciu symulacji globalnego modelu klimatycznego (GCM) dla dwóch projekcji scenariusza CMIP5: RCP2.6 (o niskiej emisji gazów cieplarnianych) i RCP8.5 (o wysokiej emisji gazów cieplarnianych). Przewidywane zmiany sumy opadów oblicza się w stosunku do okresu referencyjnego ERA5 (1981–2010).

Wartość dodatnia wskazuje więcej opadów niż okres odniesienia, podczas gdy wartość ujemna wskazuje mniej opadów niż okres odniesienia.

Informacje uzupełniające Dane zostały zebrane w imieniu usługi Copernicus w zakresie zmian klimatu (C3S). Więcej informacji na temat tego indeksu można znaleźć w zasobach dokumentacji C3S w magazynie danych klimatycznych.


Wizualizacja i nawigacja Prognozowana zmiana sumy miesięcznych opadów i rocznych opadów dla wybranego scenariusza i okresu czasu jest wykreślana jako środek powierzchniowy dla każdego regionu. Klasyfikacja NUTS EUROSTAT (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Statystyki) jest hierarchicznym systemem podziału terytorium gospodarczego Europy. Wielkość regionów pokazanych na mapie można dostosować poprzez wybranie odpowiedniego poziomu NUTS: poziom krajowy (NUTS-0), pierwszy poziom niższy niż krajowy (NUTS-1), drugi poziom niższy niż krajowy (NUTS-2) i trzeci poziom niższy niż krajowy (NUTS-3).

Regiony na mapie ułatwiają dynamiczny dostęp do podstawowych danych. Najedź kursorem myszy nad regionem, aby wyświetlić wartość średniej obszaru lub kliknij region, aby zażądać wykresu szeregów czasowych. Podobnie średnia transnarodowa dla państw członkowskich EOG i krajów współpracujących (EOG 38) jest dostępna za pośrednictwem pola „Europa”.

Wykres szeregów czasowych pokazuje średnią zespołu i zakres reakcji opadów na wybrane warunki scenariusza w zespole pięciu modeli klimatycznych CMIP5. Wartości te reprezentują ośrodki 30-letniej średniej bieżącej z 1971 r. do 2100 r., co skutkuje szeregami czasowymi obejmującymi okres od 1986 do 2085 r.

Kliknij i najedź myszką na wykresie szeregów czasowych, aby wyświetlić wartości danych i ujawnić przyciski akcji dla takich funkcji jak „zoom” i „pobierz wykres jako png”. Linki poniżej wykresu umożliwiają pobieranie danych szeregów czasowych w arkuszu kalkulacyjnym zgodnym z formatem.csv.

Wskaźnik ten jest wyrażony jako zmiana w stosunku do okresu odniesienia, więc przedstawiono również klimat referencyjny ERA5 (1981-2010). Klimat referencyjny zawiera średnią klimatologię, odchylenie standardowe od średniej oraz 5. i 95. percentyl.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie