Start Baza danych Wskaźniki Zdolność klimatyczna tygrysa Mosquito

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Zdolność klimatyczna tygrysa Mosquito

Background Information

Tiger Mosquito Climatic Suitability Index ma znaczenie dla zdrowia ludzkiego. Komar tygrysa (Aedes albopictus) jest inwazyjnym gatunkiem z południowo-wschodniej Azji, preferowanym przez cieplejszy klimat i stanowi poważne zagrożenie, ponieważ przenosi choroby przenoszone przez wektory, takie jak denga i chikungunya. Czynniki środowiskowe, wśród których warunki pogodowe wpływają zarówno na potencjalną obecność, jak i sezonową aktywność komara tygrysa.

Wyższa wartość wskazuje na lepszą przydatność klimatyczną, a tym samym większe ryzyko dla zdrowia ludzkiego.

Definicja

Wskaźnik przydatności klimatycznej obecności komarów tygrysa (bezwymiarowy, od 0 do 100).

Przydatność klimatyczna komarów Tygrysa zależy od letnich temperatur, styczniowych temperatur i rocznych opadów. Przydatność jest zerowa dla letnich temperatur niższych niż 15 °C lub wyższych niż 30 °C, przy czym maksymalna temperatura wynosi od 20 °C do 25 °C. Jest zerowa dla styczniowych temperatur niższych niż – 1 °C i rocznych opadów niższych niż 450 mm i maksymalnych dla stycznia temperatur powyżej 3 °C i rocznych opadów powyżej 800 mm.

Źródła danych

Dane zebrano w imieniu usługi Copernicus Climate Change Service (C3S) na podstawie prognoz klimatycznych przechowywanych w C3S Climate Data Store (CDS).

Indeks pochodzi z zbioru danych opartych na zbiorze ośmiu wielomodelowych symulacji skorygowanych stronniczo z eksperymentu EURO-CORDEX. Symulacje te mają rozdzielczość przestrzenną 0,11° x 0,11°, dzienne wyjście i obejmują scenariusze RCP4.5 i RCP8.5. Dane indeksowe obejmują okres od 1971 r. do 2099 r., a statystyki są uśredniane przez 30 lat w okresach pokrywających się od siebie wynoszących 10 lat. Wreszcie, szeregi czasowe są uśredniane dla zespołu modelowego.

Więcej informacji na temat zbioru danych można znaleźć w odpowiednich zasobach dokumentacji CDS.

Informacje uzupełniające

Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w Przewodniku użytkownika produktu (PUG) aplikacji w zasobach dokumentacji CDS. Powiązane informacje można również znaleźć w innych sekcjach strony EOG:

  • Choroby przenoszone przez wektory i zmiana klimatu: perspektywa europejska (link).

Pobieranie danych

Zagregowane dane pokazane na mapie można pobrać jako pliki csv.

Visualisation and Navigation

Aplikacja posiada interaktywną mapę po lewej stronie z zestawem rozwijanych menu, aby wybrać regiony (NUTS, regiony ponadnarodowe lub strefy Europy), przedział czasowy i scenariusz emisji (RCP4.5 lub RCP8.5). Klikając na mapę, po prawej stronie pojawi się panel przewijający wyświetlający interaktywne wykresy odpowiadające średniej przestrzennej i czasowej dla wybranego regionu. Najedź na wykresy, aby zobaczyć wartości.


Loading
Loading index...


Treść na stronach Europejskiego Eksploratora Danych Klimatycznych jest dostarczana przez Copernicus Climate Change Service (C3S) zaimplementowany przez ECMWF. zastrzeżenie