Start Baza danych Portale informacyjne Copernicus – europejski program obserwacji Ziemi

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Information Portal

Copernicus – europejski program obserwacji Ziemi

Opis

Copernicus, wcześniej znany jako GMES (Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), jest europejskim programem na rzecz ustanowienia europejskiej zdolności do obserwacji Ziemi.
Copernicus składa się ze złożonego zestawu systemów, które gromadzą dane z wielu źródeł: satelity obserwacji Ziemi i czujniki in situ, takie jak stacje naziemne, czujniki powietrzne i morskie. Przetwarza te dane i dostarcza użytkownikom rzetelnych i aktualnych informacji za pośrednictwem zestawu usług związanych z kwestiami ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Usługi dotyczą sześciu obszarów tematycznych: lądowe, morskie, atmosfera, zmiana klimatu, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo. Wspierają one szeroki zakres zastosowań, w tym ochronę środowiska, zarządzanie obszarami miejskimi, planowanie regionalne i lokalne, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, zdrowie, transport, zmianę klimatu, zrównoważony rozwój, ochronę ludności i turystykę.
Głównymi użytkownikami usług programu Copernicus są decydenci i organy publiczne, którzy potrzebują informacji do opracowania prawodawstwa i polityki w zakresie ochrony środowiska lub do podejmowania krytycznych decyzji w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak klęska żywiołowa lub kryzys humanitarny.
Program Copernicus jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską. Rozwój infrastruktury obserwacyjnej odbywa się pod egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej ds. komponentu kosmicznego oraz Europejskiej Agencji Środowiska i państw członkowskich w odniesieniu do komponentu in situ.

Źródło informacji

Strony internetowe:
Źródło:
GIPSOWO-KARTONOWY
Współpracownik:
Copernicus Climate Change Service and Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu