Start Baza danych Portale informacyjne Europejska Sieć Aeroalalergenów (EAN)

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Information Portal

Europejska Sieć Aeroalalergenów (EAN)

Opis

Europejska Sieć Aeroallergenów (EAN) jest pulą danych dotyczących zarodników pyłków i grzybów pochodzących z europejskich usług informacyjnych dotyczących pyłków, poszczególnych miejsc pomiarowych oraz dostawców danych poza Europą. Baza danych została założona w 1988 roku. Na początku 2019 r. sieć obejmuje 38 krajów i ponad 600 miejsc pomiarowych. Do 400 z tych miejsc pomiarowych jest aktywnych. Ocenia się do 226 różnych cząstek aerobologicznych, w tym szczególnie istotne zarodniki pyłków i grzybów u osób cierpiących na alergię na zarodniki grzybów.

Na początku 2019 roku EAN ma 200 zarejestrowanych użytkowników i ponad 100 aktywnych użytkowników; z reguły użytkownicy są jednocześnie dostawcami danych. Korzystanie z europejskiej bazy danych pyłków odbywa się zgodnie z zasadą „kto dostarcza danych, może korzystać z danych”. Dane te są wykorzystywane przez naukowców (głównie aerobiologów), zwłaszcza w Europie, do tworzenia prognoz, statystyk, trendów, wkładu naukowego na temat rozprzestrzeniania się pyłków w Europie oraz do umożliwienia badań klinicznych, międzynarodowych projektów i modeli. Obecnie modele prognozowane, takie jak SILAM, MACC i COSMO-ART, wykorzystują również dane pyłku EAN. Sama baza danych jest największym, niekomercyjnym gromadzeniem danych dotyczących pyłków na świecie.

Baza danych EAN jest podstawowym narzędziem prognozowania pyłków, a tym samym niezbędnym do obsługi informacji o pyłkach w całej Europie. Rozwój działalności usługowej w ostatnich latach, np. europejskie mapy ładunku, pamiętnik pyłków dla osób cierpiących na alergię na pyłki oraz spersonalizowane informacje na temat pyłków nie byłyby możliwe bez tej bazy danych. Ponadto dane są wykorzystywane do projektów naukowych o zasięgu międzynarodowym (np. COST ES0603, HIALINE, PASODOBLE lub AIS Life plus) oraz do badań klinicznych, a zatem mają ogromne znaczenie dla badań klimatologicznych, alergologicznych, ekologicznych i meteorologicznych, również w świetle skutków zmiany klimatu.

Źródło informacji

Źródło:
Europejska Sieć Aeroalergiczna

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu