Start Baza danych Portale informacyjne Europejski system informowania o powodziach (EFAS)

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Information Portal

Europejski system informowania o powodziach (EFAS)

Opis

Europejski system informowania o powodziach (EFAS) wspiera środki przygotowawcze przed poważnymi wydarzeniami powodziowymi, zwłaszcza w dużych dorzeczach ponadnarodowych i ogólnie w całej Europie. EFA jest pierwszym europejskim systemem operacyjnym monitorującym i prognozującym powodzie w całej Europie.

Obszary proekologiczne dostarczają właściwym władzom krajowym i regionalnym uzupełniające informacje o wartości dodanej (np. prognozy probabilistyczne, prognozy powodziowe średniego zasięgu, wskaźniki powodziowe lub prognozy oddziaływania). Ponadto EFAS informujeCentrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) o bieżących i potencjalnie nadchodzących zdarzeniach powodziowych w całej Europie.

Od 2012 r. EFAS działa w pełni w ramach usługi zarządzania kryzysowego programu Copernicus (CEMS).

Program EFAS Map Viewer zapewnia interaktywny dostęp do odpowiednich perspektyw i prognoz.

Źródło informacji

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu