Start Baza danych Portale informacyjne Innowacyjne instrumenty finansowe na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Information Portal

Innowacyjne instrumenty finansowe na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu

Opis

Zlikwidowanie luki między dostępnymi środkami finansowymi na przystosowanie się do zmiany klimatu a potrzebami krajów rozwijających się wymaga wyjścia poza tradycyjne źródła finansowania – tj. dotacje i (koncesyjne) pożyczki – na innowacyjne instrumenty finansowe i mechanizmy, które mogą odblokować (prywatne) inwestycje. Instrumenty te są coraz częściej postrzegane jako środek do zwiększenia inwestycji potrzebnych krajom do osiągnięcia ich celów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

„Innowacyjne instrumenty finansowe na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu” obejmują mechanizmy i podejścia, które można wykorzystać do nabywania, struktury, zarządzania i przydzielania zasobów finansowych na priorytety w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Mogą one umożliwiać dostęp do zasobów finansowych od instytucji finansowych, inwestorów prywatnych, inwestorów instytucjonalnych (takich jak fundusze emerytalne), wpływowych inwestorów, fundacji i innych filantropów i mogą być łączone z tradycyjnymi źródłami finansowania.

Wykaz ten zawiera informacje na temat szeregu innowacyjnych instrumentów finansowych, które zostały lub potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane do finansowania wdrażania środków przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmuje ona:

 • Instrumenty dojrzałe – instrumenty, które od wielu lat są wykorzystywane do innych celów, które można dostosować do finansowania przystosowania się do zmiany klimatu;
 • Nowe instrumenty – nowsze instrumenty, które mogły lub nie zostały opracowane, częściowo, w celu finansowania przystosowania się do zmiany klimatu;
 • Instrumenty pilotażowe – instrumenty, które są obecnie opracowywane w celu finansowania przystosowania się do zmiany klimatu i mogą być stosowane w najbliższej przyszłości.
   

Ma on na celu poinformowanie rządów, twórców projektów i podmiotów finansujących o dostępnych instrumentach oraz o tym, w jaki sposób zostały one wykorzystane lub można je wykorzystać w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu. IT:

 • Opisuje każdy z instrumentów;
 • Wskazuje sektory, w których instrumenty obecnie lub potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane do wspierania wdrażania środków i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu;
 • Przedstawia rozważania dotyczące ich wykorzystania (przez kraje rozwijające się);
 • Przedstawia przykładowe przykłady tego, w jaki sposób zostały one wykorzystane do wspierania przystosowania się do zmiany klimatu.
   

Streszczenie zawiera przegląd uwzględnionych instrumentów, sektorów, w których mają lub mogą być stosowane, oraz obszarów, w których zostały wykorzystane.

Źródło informacji

Źródło:

https://www.iisd.org/innovative-financing/

Opublikowane w Climate-ADAPT Aug 03 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 03 2023

Akcje Dokumentu