Start Baza danych Portale informacyjne Biblioteka opcji adaptacji żywicy

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Information Portal

Biblioteka opcji adaptacji żywicy

Opis

Żywica to europejski projekt badawczy mający na celu zwiększenie odporności na zmianę klimatu w europejskich miastach. W ramach projektu opracowano praktyczne i odpowiednie narzędzia wspierające miasta w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przystosowania się do zmiany klimatu w kontekście lokalnym. Biblioteka opcji adaptacyjnych RESIN zawiera syntezę literatury naukowej (około 300 artykułów i ponad 700 scenariuszy) na temat realizacji działań adaptacyjnych mających znaczenie dla kontekstu miejskiego, w związku z czym obejmuje w szczególności środki związane z powodziami termicznymi, pluwialnymi, fluwialnymi i przybrzeżnymi oraz suszą. Głównym celem biblioteki RESIN jest wspieranie praktyków w opracowywaniu wstępnego portfela wykonalnych opcji adaptacyjnych na poziomie miasta lub bardziej szczegółowych (np. skala sąsiedztwa) i dostarczanie informacji na potrzeby ustalania priorytetów.

Warianty dostosowawcze można filtrować według rodzaju zagrożenia, skali wdrożenia, regionu klimatycznego, w którym środek został wdrożony, rodzaju środka zgodnie z klasyfikacją wariantów adaptacyjnych IPCC, grupy środków, celu środka i sektora, do którego środek ma zastosowanie. Opcje można również wybrać za pomocą słów kluczowych.

Źródło informacji

Źródło:
Projekt żywicy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Jun 28 2023

Akcje Dokumentu