Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Platforma informacyjna na temat odporności dla miast i miast adriatyckich

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Platforma informacyjna na temat odporności dla miast i miast adriatyckich (ADRIADAPT)

Opis:

Adriadapt ma na celu promowanie odporności lokalnej i regionalnej poprzez rozwijanie bazy wiedzy niezbędnej do określenia odpowiednich wariantów przystosowania się do zmiany klimatu i planowania. W ten sposób projekt umożliwi władzom lokalnym zareagowanie na potrzeby polityczne związane z działaniami w dziedzinie klimatu w strefach miejskich i przybrzeżnych obszaru objętego projektem. Cel projektu jest wspierany przez cztery działania:

  • Harmonizacja i poprawa dostępnej wiedzy na temat klimatu generowanej przez istniejące krajowe i europejskie sieci monitorowania i gromadzenia danych oraz tworzenie zbiorów danych i prognoz o wysokiej rozdzielczości, które dostarczają szczegółowych i wiarygodnych informacji na temat wpływu na klimat w regionach, które zostaną ukształtowane w łatwo użytecznych formach procesu decyzyjnego.
  • Stworzenie systemu informacji o klimacie lub platformy wiedzy dla regionu Adriatyku zawierającej najlepsze praktyki, wytyczne, ramy prawne oraz badania klimatu i podatności na zagrożenia, aby wspierać opracowywanie wieloskalowych planów i środków w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności, które będą wspierać bezpieczne i zrównoważone systemy społeczno-ekologiczne, łączące naturalną, społeczną i gospodarczą dynamikę przekrojową z obszarów śródlądowych, przybrzeżnych i morskich w obu krajach partnerskich.
  • Przetestuj i zintegrowaj platformę wiedzy z partnerami z uczestniczących włoskich i chorwackich miast pilotażowych oraz rozszerzonych obszarów miejskich, na których zostaną opracowane plany przystosowania się do zmiany klimatu i odporności.
  • Utrzymuje i rozpowszechnia informacje zawarte w platformie wiedzy jako regionalne repozytorium polityki i planów w dziedzinie klimatu, które zapewnia wsparcie i lokalnie istotne informacje dla miast obserwujących, mających na celu planowanie odporności na zmianę klimatu.

Wyniki obejmują platformę odporności Adriadapt (www.adriadapt.eu )znarzędziami i wiedzą na potrzeby planowania klimatycznego (zestaw narzędzi) przetestowaną przez władze lokalne, lokalne zestawy informacji o klimacie i plany odporności na zmianę klimatu.

Informacje o projekcie

Główny

CMCC – Eurośródziemnomorskie Centrum Zmian Klimatu, Włochy

Partnerzy

Służba meteorologiczna i hydrologiczna, Chorwacja

Uniwersytet IUAV w Wenecji, Włochy

Program działań priorytetowych UNEP/MAP Regionalny Ośrodek Działań

Związek Gmin Savio Valley, Chorwacja

Regionalna Agencja ds. Zapobiegania, Środowiska i Energii, jeśli Emilia Romagna, Włochy

Gmina Udine, Włochy

Gmina Cervia, Włochy

Społeczeństwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Chorwacja

Hrabstwo Sibenik-Knin, Chorwacja

Miasto Vodice, Chorwacja

Źródło finansowania

Interreg Włochy-Chorwacja

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu