Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Dostosuj Pireneję (OPCC ADAPYR)

Opis:

Projekt Adapt Pyrenean (OPCC ADAPYR) w ramach Obserwatorium Zmian Klimatu w Pirenejachjest ujednoliconym projektem zmian klimatycznych w Pirenejach. Umożliwiło to ustanowienie podstaw do utrwalenia OPCC jako inicjatywy współpracy na rzecz zmian klimatu, wykraczającej poza czas trwania projektu.

Głównym celem OPCC ADAPYR jest przygotowanie regionu do przystosowania się do zmiany klimatu i zwiększenie jego odporności na wyzwania, jakie stwarza. W tym celu projekt koncentruje się na trzech głównych kierunkach działania:

  1. OBSERWACJA danych na temat działań związanych ze zmianą klimatu w kluczowych obszarach Pirenejów: zasoby wodne, kriosfera, fauna, flora, lasy i zagrożenia naturalne.
  2. wprowadzenie dostępnych informacji (zaprogramowanych wcześniej projektów) w celu odzwierciedlenia ich w narzędziach dostosowanych do specyficznych potrzeb różnych podmiotów w regionie.
  3. TRANSFER wiedzy generowanej w regionie, jego lokalnych agentów i ogółu ludności.

W tym celu projekt ma na celu osiągnięcie szeregu szczegółowych celów:

  • Konsolidacja wspólnych prac obserwacyjnych i badawczych po obu stronach Pirenejów, określając podstawowe wskaźniki wpływu na zmianę klimatu.
  • Przygotowanie pierwszej Pirenejskiej Strategii Zmian Klimatu, w zgodzie z innymi strategiami terytorialnymi w tej dziedzinie.
  • Przekazywanie wiedzy poprzez procesy partycypacyjne umożliwiające identyfikację potrzeb informacyjnych i generowanie kluczowych informacji dla głównych sektorów społeczno-gospodarczych w Pirenejach (rolnictwo i wypas, turystyka, energia, zdrowie).
  • Poszukiwanie formuł współpracy i możliwych źródeł finansowania w celu utrzymania sieci obserwacji zmian klimatu w Pirenejach w perspektywie długoterminowej.
  • Informowanie i wspieranie procesu decyzyjnego w różnych dziedzinach.
  • Większa widoczność Pirenejów, specyfika i potrzeby tego regionu w odniesieniu do zmian klimatu i globalnie.

Internetowy portal informacyjny OPCC - www.opcc-ctp.org zostanie również skonsolidowany i będziesłużył jako platforma do przekazywania wyników, narzędzi i spraw dobrych praktyk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu opracowanych i opracowanych w ramach projektu OPCC ADAPYR. Ponadto planowane są działania mające na celu zapewnienie, że cała uzyskana wiedza naukowa zostanie przekazana sektorom społeczno-gospodarczym, menedżerom publicznym (gminnym i regionalnym) oraz ogółowi społeczeństwa.

Informacje o projekcie

Główny

CTP (Pireneja Wspólnota Robocza), Hiszpania

Partnerzy

Estación Experimental de Aula Dei – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC), Hiszpania;
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Francja;
FORESPIR;
Conservatoire botanique pyrénéen agrétoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Francja;
Instituto Pirenaico de Ecología – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC), Hiszpania;
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francja;
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Francja;
Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE), Hiszpania;
Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA), Hiszpania;
Servei Meteorologic de Catalunya (SMC), Hiszpania;
Andora Recerca + innovació (AR+I), Hiszpania.

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu