Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Klimat w regionie Karpat (CARPATCLIM)

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Opis:

Projekt CARPATCLIM poprawił podstawy danych klimatycznych w regionie karpackim w odniesieniu do stosowanych regionalnych badań klimatycznych, takich jak Atlas Klimatyczny i/lub monitorowanie suszy. Celem było zbadanie drobnej struktury czasowo-przestrzennej klimatu w Karpatach i dorzeczu Karpat za pomocą ujednoliconych metod. Dla Większego Karpackiego Regionu (LCR) opracowano ogólnodostępną, wysokorozdzielczą bazę danych o siatce, harmonizując historyczne dane klimatyczne z lat 1961-2010.

W tym celu projekt zawiera trzy moduły o powiązanych celach:

Moduł 1: Poprawa dostępności i dostępności jednorodnych i reprezentatywnych przestrzennie szeregów czasowych danych klimatycznych na potrzeby wskaźnika pokrycia wypływów netto poprzez ratowanie danych, kontrolę jakości i homogenizację danych.

Moduł 2: Zapewnienie harmonizacji danych w krajach karpackich, ze szczególnym naciskiem na harmonizację w skali całego kraju i produkcję klimatologii sieciowych w poszczególnych krajach.

Moduł 3: Opracowanie atlasu klimatycznego jako podstawy oceny klimatu i dalszych badań klimatycznych, a także monitorowania suszy w ramach europejskiego obserwatorium suszy.

Informacje o projekcie

Główny

Węgierska Służba Meteorologiczna

Partnerzy
 • Wspólne Centrum Badawcze
 • Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
 • Służba Hydrometeorologiczna Republiki Serbii
 • Uniwersytet Szent Istvan
 • Centralny Instytut Meteorologii i Geodynamiki
 • Czeski Instytut Hydrometeorologiczny
 • Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w zakresie Ochrony Środowiska
 • Służba meteorologiczna i hydrologiczna Chorwacji
 • Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny  
 • Ukraiński Instytut Hydrometeorologiczny
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Narodowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania

Komisja Europejska

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Dec 31 1969   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 08 2022

Akcje Dokumentu