Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Zaangażowanie obywateli LoCAL w odporność na zmianę klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Zaangażowanie obywateli LoCAL w odporność na zmianę klimatu (LIFE CRITICAL)

Opis:

Kluczowym wyzwaniem projektu LIFE CRITICAL jest wdrożenie przystosowania się do zmiany klimatu po przystępnych kosztach i przy wsparciu wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza obywateli, w starych dzielnicach, gdzie istniejąca infrastruktura nie zawsze pozwala na łatwe rozwiązania. Innowacyjne podejście rozwiązuje problemy, z którymi borykają się te dzielnice w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, wykorzystując potencjał pobliskich parków w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Kluczowe dla tego podejścia jest aktywne zaangażowanie obywateli i współwłasność, ponieważ bez ich wsparcia zmiany w parkach są trudne do zrealizowania.

Projekt ma na celu:

  • Wykorzystanie potencjału parków miejskich w sąsiedztwie w zakresie wprowadzenia środków przystosowawczych do zmiany klimatu;
  • Poprawa jakości parków w celu poprawy jakości życia obywateli;
  • Zachęcanie obywateli do uczestnictwa, podnoszenie świadomości i uzyskanie akceptacji społecznej w odniesieniu do niezbędnych środków dostosowawczych oraz stymulowanie uczestnictwa w utrzymaniu, eksploatacji i monitorowaniu środków adaptacyjnych; i
  • Potwierdzenie rentowności środków za pomocą kompleksowego programu monitorowania.

Projekt obejmuje demonstrację obywatelskiej realizacji działań klimatycznych w parkach miejskich w Dordrecht w Holandii oraz w Bradford w Wielkiej Brytanii. Plany wdrożenia podejścia zostaną opracowane wraz z dwoma innymi miastami: Ghent, Belgia i Bergen (Norwegia) w celu wykazania możliwości przenoszenia podejścia.

Dzięki tym oczekiwanym rezultatom projekt obejmie wiele polityk europejskich, w tym strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ramową dyrektywę wodną, dyrektywę powodziową, unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej oraz politykę spójności społecznej i gospodarczej UE.

Informacje o projekcie

Główny

Gemeente Dordrech

Partnerzy

City of Bradford Metropolitan District Council, Wielka Brytania

Imec, Stichting IMEC Nederland, Holandia

Źródło finansowania

Program LIFE

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu