Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Opracowanie zintegrowanych ram wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania zasilaniem warstw wodonośnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych w Europie Środkowej zagrożonych przez zmianę klimatu i konflikty użytkowników

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Opracowanie zintegrowanych ram wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania zasilaniem warstw wodonośnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych w Europie Środkowej zagrożonych przez zmianę klimatu i konflikty użytkowników (DEEPWATER-CE)

Opis:

W Europie Środkowej woda gruntowa jest dominującym źródłem wody pitnej. Ze względu na skutki zmiany klimatu obserwuje się jednakbrak egzatywnego wpływu na dostępność zasobów wód podziemnych. Głównymi przyczynami tych skutków jest zmiana intensywności i częstotliwości opadów, prowadząca do zwiększonego zróżnicowania zrzutów rzek, wydłużonych okresów suszy i krótkich intensywnych opadów.

W ramach projektu DEEPWATER-CE siedmiu partnerów pracuje wspólnie nad stworzeniem wspólnej strategii zarządzania zasobami wodnymi dla rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi (MAR). Skupią się na zatrzymywaniu nadmiaru wody z opadów i wód powierzchniowych, które mogą być wykorzystane do ładowania wód gruntowych. Doładowana woda może być następnie zbierana w razie potrzeby i wykorzystywana do picia lub nawadniania. Projekt obejmuje cztery obiekty pilotażowe mające na celu zbadanie potencjału MAR w Europie Środkowej.

Informacje o projekcie

Główny

Badania górnictwa i geologicznego Węgier

Partnerzy

GEOGOLD Kárpátia Ltd., Węgry
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Chorwacka Badanie Geologiczne, Chorwacja
Split Water and Sewerage Company Ltd., Chorwacja Instytut Badań
Wodnych, Słowacki Uniwersytet
Techniczny w Monachium, Niemcy

Źródło finansowania

Interreg – Europa Środkowa

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu