Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Wzmocnienie solidności i integracji modeli na potrzeby oceny globalnych zmian w środowisku

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Wzmocnienie solidności i integracji modeli na potrzeby oceny globalnych zmian w środowisku (ERMITAGE)

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Opis:

W XXI wieku potrzeba wyżywienia szybko rosnącej populacji wywrze dodatkową presję na eksploatowane zasoby ziemi i wody. Rolnictwo i wykorzystanie paliw kopalnych doprowadziły do emisji gazów cieplarnianych, tym samym napędzając zmiany klimatu i wywierając dalszą presję na ekosystemy. Ponadto wzrost poziomu życia może prowadzić do zmian w diecie, co prowadzi do zwiększonego popytu na ziemię. Projekt „Zwiększanie solidności i integracji modeli na potrzeby oceny globalnych zmian środowiskowych” (ERMITAGE) został ustanowiony, aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom. Aspekty opracowanych ram obejmowały przejrzystość metod, zaangażowanie społeczeństwa, adekwatność wyników i możliwość zastosowania do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Partnerzy projektu budowali istniejące platformy i technologie do łączenia modeli poprzez zastąpienie złożonych kodów komputerowych prostszymi modelami, które są szybsze do obliczenia. Z powodzeniem przeprowadzili również interaktywne łączenie złożonych zmian klimatu oraz modeli systemu gospodarczego i energetycznego. Powstałe w wyniku tego modele zostały wykorzystane do badania wpływu zmian klimatu na zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie. Umożliwiły one również analizę wpływu wzrostu poziomu morza i zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia celu globalnego ocieplenia wynoszącego 2 stopni Celsjusza. Dodatkowym projektem było połączenie modułu ładowania wód gruntowych z modelem powierzchni lądowych. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy zrównoważonego charakteru wydobycia wód podziemnych w kontekście przyszłych zmian klimatu. Kluczowym ustaleniem było to, że utrzymanie na lądowych zasobach węgla w ekosystemach leśnych jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji rolnej. Ma to na celu umożliwienie niektórym gruntom uprawnym uprawy biopaliw, przy jednoczesnym zapewnieniu przyszłego zapotrzebowania na żywność. W tym scenariuszu wartość rynkowa bioenergii była zdominowana przez jej wartość jako pochłaniacza dwutlenku węgla. Wyniki pokazały również, że wpływ na wodę i plony znacznie wzrósł w przypadku średniego wzrostu temperatury na świecie o ponad 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Niektóre obszary miały jednak znaczący wpływ na zasoby wodne przy stosunkowo niskim poziomie średniego ocieplenia. Ermitage umożliwił zatem analizę niepewności od symulacji klimatu do analizy polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa, bioenergii i zasobów wodnych. W ramach projektu opracowano również portale internetowe zapewniające dostęp do danych dotyczących klimatu, modeli i wyników.

 

Informacje o projekcie

Główny

Ecosystems, Milton Keynes, 7 6AA, Wielka Brytania

Partnerzy

1. Open University, Środowisko, Ziemia i ekosystemy, Wielka Brytania

2. ORDECSYS SARL (ORDE), Suisse

3. École Polytechnique Fédérale de Lozanna (EPFL), Lozanna

4. University of East Anglia (UEA), Szkoła Nauk o Środowisku, Norwich 

5. Eneris Environment Energy Consultants S.L. (ENERIS), Madryt, Hiszpania

6. Poczdam – Instytut Badań nad Wpływem Klimatu (PIK), Poczdam, Niemcy

7. University of Manchester (UNIMAN), Centre for Novel Computing, School of Computer Science, Manchester, Wielka Brytania

8. STFC Daresbury Laboratory, Sci Tech Daresbury, Daresbury Warrington, Wielka Brytania

Źródło finansowania

UE – 7PR Koszt całkowity: 4 355 313 EUR wkładu UE: 3 383 455,55 EUR

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Dec 31 1969   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 08 2022

Akcje Dokumentu