Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Poprawa jakości wody w europejskich rzekach poprzez politykę inteligentnej gospodarki wodnej

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Poprawa jakości wody w europejskich rzekach poprzez politykę inteligentnej gospodarki wodnej (BIGDATA 4RIVERS)

Opis:

Jednym z najważniejszych zasobów Europy są rzeki, które ją przekraczają. Są one nie tylko główną odpowiedzialną za bogate i zróżnicowane europejskie ekosystemy naturalne, ale także za główne źródło wody wykorzystywanej przez ludność i działalność populacyjną. Woda jest rzadkim zasobem, który musi być chroniony i ponownie wykorzystany, a w tym kontekście zachowanie jakości wody europejskich rzek jest głównym problemem władz lokalnych, regionalnych, krajowych, a nawet europejskich.

Projekt ma na celu kontynuację wdrażania dyrektyw wodnych, proponując promowanie inteligentnej gospodarki wodnej. Ogólnym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami w dziedzinie efektywności systemów wodnych, dostosowanie tych dobrych praktyk i zastosowanie wyciągniętych doświadczeń do rzeczywistości każdego partnera poprzez opracowanie indywidualnych planów działania oraz promowanie ich stosowania za pomocą instrumentów polityki partnerów. BIGDATA4RIVERS jest w istocie motorem generowania i wymiany informacji i wiedzy, umożliwiając lepsze procesy planowania i podejmowania decyzji dotyczących lokalnej/regionalnej gospodarki wodnej. Międzyregionalny proces uczenia się umożliwi partnerom wzajemne uczenie się i wspieranie się w oparciu o własne doświadczenia związane z wdrażaniem unijnych ramowych dyrektyw wodnych.

Główne wynikiprojektu to:

  • Wspólne sprawozdanie analityczne mające na celu określenie polityki gospodarki wodnej głównych rzek w regionach objętych projektem oraz porównanie poziomu stosowania dyrektyw europejskich w sektorze wodnym, umożliwiające partnerom identyfikację możliwości i potrzeb w zakresie poprawy ich instrumentów politycznych;
  • Wymiana doświadczeń (wizyty na miejscu, sesja transferu wiedzy i warsztaty międzyregionalne)

Informacje o projekcie

Główny

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Portugalia

Partnerzy

Krajowy Związek Przedsiębiorców Rumuńskich (UNPR), Rumunia Fundusz Rozwoju
Regionalnego w imieniu regionu Attyka (RDFA), Grecja
DREAM Eau et Milieux, France
Kaunas University of Techonology (KTU), Litwa
Rada administracyjna hrabstwa Östergötland, Szwecja
Iberyjskie Stowarzyszenie nadrzecznego Municipalitis rzeki Duero (AIMRD), Hiszpania

Źródło finansowania

Interreg Europa

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Jan 26 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Jan 26 2023

Akcje Dokumentu