Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Nowe metody zapobiegania pożarom lasów

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Project

Nowe metody zapobiegania pożarom lasów (LIFE LANDSCAPE FIRE)

Opis:

Projekt ten ma na celu opracowanie środków na dużą skalę mających na celu zapobieganie pożarom lasów, zachowanie różnorodności biologicznej, zwiększenie odporności lasów, wzmocnienie pozycji decydentów w zakresie korzyści płynących z zapobiegania, a także określenie zestawu wariantów i środków służących przystosowaniu się na szczeblu lokalnym, które pozwolą nam zidentyfikować i zaproponować działania mające na celu zmniejszenie obecnej i przyszłej podatności terytorialnej w regionie.

Głównym celem Life LANDSCAPE FIRE jest opracowanie skutecznej procedury zapobiegania pożarom w Viseu Do Lafes w Portugalii oraz w Sierra de Gata, Las Hurdes i Sierra de San Pedro w Hiszpanii. Komisja przeprowadzi szereg działań pilotażowych w oparciu o metodologię z powodzeniem wdrażaną w innym miejscu (w Andaluzji i Katalonii). Metodyka ta łączy zalecane pożary i techniki wypasu w celu zmniejszenia zużycia paliwa leśnego, przekształcając lasy podatne na ogień w bardziej odporne obszary.

Projekt przyczyni się do realizacji szeregu polityk i prawodawstwa UE, w tym: strategia leśna; plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy; plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; strategia tematyczna w zakresie ochrony gleby; strategia na rzecz różnorodności biologicznej; oraz dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

 

Informacje o projekcie

Główny

Comunidade Intermunicipal Viseu Do Lafes

Partnerzy

IPv (Instituto Politécnico de Viseu)

UEX (Universidad de Extremadura)

MSSP (Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro)

JUNTAEX (DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOAMBIENTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLITICAS AGRARIAS Y TERRITORIO; JUNTA DE EXTREMADURA)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu