Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Rozwiązania oparte na zasobach przyrody na potrzeby krajowego ponownego wykorzystania WAter w krajach MEDiterran

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody na potrzeby krajowego ponownego wykorzystania WAter w krajach MEDiterran (NAWAMED)

Opis:

W krajach śródziemnomorskich zużycie wody w gospodarstwach domowych stanowi niewielką część zużycia wody – znacznie większa ilość jest wykorzystywana do nawadniania – ale wymaga najlepszej jakości, a jej zapotrzebowanie stale rośnie, wraz z poprawą stylu życia i wzrostem liczby ludności miejskiej.

Co więcej, woda miejska jest nadal główną przyczyną zanieczyszczenia rzek i wód podziemnych, nawet w przypadku oczyszczania przed odprowadzeniem. Zużycie wody domowej na mieszkańca można drastycznie ograniczyć, wykorzystując niekonwencjonalne zasoby wody (NCW) do celów niezdatnych do spożycia: szara woda (i woda deszczowa, gdy jest dostępna) może być ponownie wykorzystana do spłukiwania i nawadniania WC, ale wymaga wdrożenia zdecentralizowanych systemów oczyszczania, obsługujących jeden lub kilka budynków.

NAWAMED ma na celu zmianę praktyki miejskiej gospodarki wodnej za pomocą innowacyjnych, zrównoważonych i tanich technologii uzdatniania, stosowanych w sposób zdecentralizowany, w celu zastąpienia wykorzystania wody pitnej dobrą jakością NCW.

Projekt zademonstruje techniczną i ekonomiczną wykonalność rozwiązań opartych na przyrodzie i tanich, takich jak żywe zielone mury, w celu leczenia niekonwencjonalnych zasobów wodnych w szkołach, uniwersytetach, obiektach publicznych i w obozie dla uchodźców. Odzyskane ścieki lub woda opadowa będą ponownie wykorzystywane do różnych celów, w tym do płukania i nawadniania toalet, w związku z czym zmniejszy się zużycie wody pitnej do użytku domowego. Ponadto projekt pokaże, że projektowanie i architektura mogą sprawić, że budynki są producentami wody, a nie konsumentami wody.

Informacje o projekcie

Główny

Prowincja Latina, Włochy

Partnerzy

IRIDRA, Włochy;

SVI.MED. Eurośródziemnomorskie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Włochy;

Centrum Badań i Technologii Wodnych, Tunezja;

Uniwersytet Jordanii, Jordania;

Agencja Energii i Wody, Malta;

Amerykański Uniwersytet w Bejrucie, Liban;

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Mar 07 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Mar 07 2023

Akcje Dokumentu