Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Niekonwencjonalne ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie w krajach MEditerraneanu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Niekonwencjonalne ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie w krajach MEditerraneanu (MENAWARA)

Opis:

W ostatnich dziesięcioleciach ciśnieniewody doprowadziło do rosnącej luki między podażą a popytem oraz do pogorszenia jakości powierzchownych i podziemnych źródeł wody w regionie Morza Śródziemnego. Kraje basenu Morza Śródziemnego są nadal rozdarte między starą i nową polityką wodną, a niedobór wody jest związany nie tylko ze wzrostem popytu, ale także ze złymi praktykami w zakresie infrastruktury i zarządzania.

Wspólne wyzwania związane z projektem MENAWARA polegają na zapewnieniu dodatkowych zasobów poprzez recykling odwadniania i ścieków, wykorzystanie strat wody, racjonalizację praktyk wykorzystania wody oraz ustalenie modeli zarządzania operacyjnego zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi planami.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wody poprzez oczyszczanie ścieków, które mają być ponownie wykorzystane jako nawadnianie uzupełniające, oraz wzmocnienie zdolności instytucji rządowych, podmiotów niepaństwowych działających w tym sektorze, techników i rolników.

Projekt zmniejszy obciążenie źródeł wody słodkiej i poprawi jakość oczyszczonych ścieków w rolnictwie. Powstaną nowe miejsca pracy poprzez zwiększenie powierzchni żyznych gruntów wyposażonych w innowacyjne rozwiązania wodociągowe. Projekt przyczyni się również do zwiększenia akceptacji przez rolników stosowania oczyszczonych ścieków, oszczędzając w ten sposób nawozy i zwiększając zyski.

Informacje o projekcie

Główny

Centrum Badań nad pustynnieniem, Włochy

Partnerzy

Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Studiów Agronomicznych Morza Śródziemnego – Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Bari, Włochy;

Grupa Wolontariuszy Obywatelskich, Palestyna;

Narodowe Centrum Badań i Rozszerzenia Rolnictwa, Jordania;

National Sanitation Utility, Tunisi;

Fundacja Centrum Nowych Technologii Wodnych, Hiszpania

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Mar 07 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Mar 07 2023

Akcje Dokumentu