Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Ponadnarodowe plany zarządzania ryzykiem związanym z lasami

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Ponadnarodowe plany zarządzania ryzykiem związanym z lasami (PLURIFOR)

Opis:

Lasy zajmują ponad 30 % powierzchni Francji, Hiszpanii i Portugalii. Ich ochrona ma zasadnicze znaczenie nie tylko pod względem różnorodności biologicznej i jakości życia społeczeństwa, ale także ze względu na różnorodną działalność gospodarczą z nimi związaną.

Są one regularnie narażone na różne zagrożenia biotyczne i abiotyczne, takie jak owady i atak grzybów w pierwszym przypadku, oraz burze, pożary i zmiany gleby w tym drugim. Powodują one coraz większe szkody w wyniku globalnych zmian, które wykraczają poza granice administracyjne.

Celem projektu jest zatem pomoc regionom projektu w przygotowaniu się na te rosnące zagrożenia oraz ułatwienie współpracy między różnymi organizacjami w każdym obszarze administracyjnym odpowiedzialnym za zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim. W odniesieniu do każdego z ośmiu rozpatrywanych zagrożeń (osa żółciowa kasztanowatych, eukaliptus weevil, fusarium, wątróbka sosnowa, pojawiające się szkodniki i choroby, pożary lasów, degradacja gleby, burze) w ramach projektu przygotowano narzędzia i plany zarządzania ryzykiem związanym z lasami.

Dzięki tym działaniom i narzędzi każdy region uczestniczący będzie korzystał z doświadczeń, środków i wiedzy zebranych i zebranych ponadnarodowo w Europie Południowo-Zachodniej.

 

 

Informacje o projekcie

Główny

European Forest Institute’s Planted Planted Forests Facility (EFIPLANT), France

Partnerzy

Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie, France

Caisse de Prévoyance et de Protection des Forêts du Sud-Ouest, France

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, France

Asociación Asturiana de Empresarios Forestal de la Madera y el Mueble, Spain

Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, Spain

Celulosas de Asturias S.A., Spain

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de Asturias, Spain, Spain

Diputación Foral de Álava, Spain

Diputación Foral de Bizkaia, Spain

Diputación Foral de Gipuzkoa, Spain

Empresa de Transformación Agraria, Spain

Gobierno de Cantabria, Spain

Gobierno Vasco – Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Spain

Junta de Castilla y León, Spain

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, Spain

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Spain

Servicios Agrarios Galegos, Spain

Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, Spain

Altri Florestal, Portugal

Instituto da Conservação da Naturesa e das Florestas, Portugal

RAIZ- Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Portugal

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Jul 10 2023

Akcje Dokumentu