Start Baza danych Publikacja i sprawozdania „Czysta planeta dla wszystkich”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

„Czysta planeta dla wszystkich”

Opis

W listopadzie 2018 r. uruchomiono nową długoterminową unijną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych „Czysta planeta dla wszystkich”, której celem jest ukierunkowanie gospodarki i społeczeństwa UE na przyszłość bezemisyjną do 2050 r. W strategii zaproponowano osiem alternatywnych dróg, dzięki którym Europa może przejąć wiodącą rolę w kierunku neutralności klimatycznej. W szczególności każda z pierwszych pięciu zbadała inną opcję technologiczną: koszyk energetyczny zdominowany przez odnawialne źródła energii, inteligentną i nowoczesną infrastrukturę sieciową, zwiększający efektywność energetyczną, szeroko zelektryfikowany sektor transportu, bardziej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla technologie i bardziej o obiegu zamkniętym w sektorze przemysłowym. Szósty z nich obejmuje wszystkie wyżej wymienione warianty i umożliwia redukcję emisji CO2 o 90 % ze względu na nieuniknione resztkowe emisje gazów cieplarnianych z sektora rolnego. Aby osiągnąć pełną dekarbonizację i zgodność z docelowym wzrostem średniej temperatury na świecie o 1,5 °C, siódmy i ósmy scenariusz obejmuje środki mające na celu osiągnięcie ujemnych emisji poprzez połączenie CCS z bioenergią oraz pochłaniaczami rolnymi i leśnymi, a także poprzez dalsze zwiększanie obiegu zamkniętego całej gospodarki i aktywne zaangażowanie obywateli UE. W strategii przeanalizowano również środki polityczne, które mogą osiągnąć ten cel. „Ramy wspomagające” opierają się na strategii na rzecz unii energetycznej i podkreślają rolę zrównoważonego finansowania, polityki innowacji, działań lokalnych i wzmocnienia pozycji obywateli UE, usprawnienie celów klimatycznych i środowiskowych w polityce konkurencji, a także, co nie mniej ważne, znaczenie infrastruktury odpornej na zmianę klimatu, jeśli chodzi o dostosowanie sieci energetycznych do przyszłych potrzeb w kontekście zmieniającego się klimatu.

Źródło informacji

Źródło:
Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona działaniom w dziedzinie klimatu

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 28 2022

Akcje Dokumentu