Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Przystosowanie się do zmiany klimatu w zrównoważonej gospodarce leśnej w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Przystosowanie się do zmiany klimatu w zrównoważonej gospodarce leśnej w Europie

Opis

Grupa ekspertów FOREST EUROPE ds. adaptacji lasów do zmian klimatu, koordynowana przez jednostkę łącznikową w Bratysławie, opracowała zestaw zaleceń politycznych dotyczących włączenia środków przystosowawczych do zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie. Zalecenia te stanowią część I niniejszej publikacji.

W części II podsumowano prace wykonane przez FOREST EUROPE i kraje sygnatariusze w tej dziedzinie. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących istniejących strategii i środków dostosowawczych wdrażanych przez państwa, a publikacja zawiera przykłady krajowych środków i polityk związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. Ponadto pokrótce podsumowano główne podejścia i know-how w dziedzinie przystosowania lasów do zmiany klimatu oraz przedstawiono główne wnioski z warsztatów organizowanych przez FOREST EUROPE w tym obszarze prac.

Źródło informacji

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu