Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Przystosowanie się do zmiany klimatu w zrównoważonej gospodarce leśnej w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Przystosowanie się do zmiany klimatu w zrównoważonej gospodarce leśnej w Europie

Opis

Grupa ekspertów FOREST EUROPE ds. adaptacji lasów do zmian klimatu, koordynowana przez jednostkę łącznikową w Bratysławie, opracowała zestaw zaleceń politycznych dotyczących włączenia środków przystosowawczych do zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie. Zalecenia te stanowią część I niniejszej publikacji.

W części II podsumowano prace wykonane przez FOREST EUROPE i kraje sygnatariusze w tej dziedzinie. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących istniejących strategii i środków dostosowawczych wdrażanych przez państwa, a publikacja zawiera przykłady krajowych środków i polityk związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. Ponadto pokrótce podsumowano główne podejścia i know-how w dziedzinie przystosowania lasów do zmiany klimatu oraz przedstawiono główne wnioski z warsztatów organizowanych przez FOREST EUROPE w tym obszarze prac.

Źródło informacji

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu