Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Krajowe oceny podatności na zmianę klimatu i ryzyka w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Krajowe oceny podatności na zmianę klimatu i ryzyka w Europie

Opis

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono pierwszy systematyczny przegląd sposobu, w jaki 33 państwa członkowskie EOG (w tym 28 państw członkowskich Unii Europejskiej) opracowały swoje krajowe oceny skutków zmiany klimatu, podatności na zagrożenia i ryzyka (CCIV).

Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym przez 24 z 33 państw członkowskich EOG, na stronach krajowych Climate-ADAPT oraz na innych publicznych źródłach informacji. Pierwszą krajową ocenę CCIV przeprowadzono w 2005 r., a prawie wszystkie państwa członkowskie EOG przeprowadziły co najmniej jedną krajową ocenę CCIV. Zakres tematyczny krajowych ocen CCIV jest szeroki. Najczęstsze obszary tematyczne to woda i rolnictwo, a następnie różnorodność biologiczna, energia, leśnictwo i zdrowie ludzkie.

Sprawozdanie zawiera również informacje na temat tego, w jaki sposób państwa wykorzystały oceny CCIV do opracowywania polityki adaptacyjnej, ujawniając, że opracowanie krajowej polityki adaptacyjnej było główną przyczyną krajowych ocen CCIV, a wielosektorowe i sektorowe krajowe oceny CCIV były najważniejszymi źródłami informacji dla opracowywania krajowych polityk przystosowawczych.

W sprawozdaniu wskazano również wyciągnięte wnioski, luki w wiedzy w obecnych ocenach i przedstawiono sugestie dotyczące dalszego rozwoju ocen CCIV w przyszłości.

Źródło informacji

Źródło:
Strona internetowa EEA

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 23 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 23 2023

Akcje Dokumentu