Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Polityka przystosowania się do zmiany klimatu mająca na celu zwiększenie odporności rolnictwa

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Polityka przystosowania się do zmiany klimatu mająca na celu zwiększenie odporności rolnictwa

Opis

Krajowe programy przystosowania się do zmiany klimatu mogą zwiększyć odporność rolnictwa na niekorzystne zjawiska klimatyczne poprzez inwestowanie w zdolność absorpcyjną w celu złagodzenia skutków wstrząsu w krótkim okresie, zdolności adaptacyjne do wprowadzania przyrostowych zmian w średnim okresie oraz zdolności transformacyjne do tworzenia zasadniczo nowych systemów produkcji rolnej w perspektywie długoterminowej. Korzystając z dokumentów sprawozdawczości UNFCCC, analiza ta zawiera podsumowanie programów przystosowania się do zmiany klimatu stosowanych w rolnictwie w krajach OECD i ocenę ich wkładu w rozwój odporności. Podjęto znaczne inwestycje w tworzenie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami glebowymi i wodnymi oraz selekcję i hodowlę odmian w celu wyeliminowania kluczowych podatności na zagrożenia w rolnictwie, a mianowicie suszy, powodzi i spadku plonów. Programy adaptacyjne opracowane do tej pory w największym stopniu podkreślają zdolność adaptacyjną do przeciwdziałania utrzymującym się i rosnącym zagrożeniom klimatycznym. Zaczynają się pojawiać działania przyczyniające się do zdolności transformacyjnych, ale pozostają w tyle za środkami średniookresowymi.

 

 

Źródło informacji

Opublikowane w Climate-ADAPT Jul 28 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 08 2024

Akcje Dokumentu