Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Zmiana klimatu, skutki i podatność na zagrożenia w Europie w 2016 r.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Zmiana klimatu, skutki i podatność na zagrożenia w Europie w 2016 r.

Opis

Niniejsze sprawozdanie stanowi opartą na wskaźnikach ocenę przeszłych i prognozowanych zmian klimatu oraz ich wpływu na ekosystemy i społeczeństwo. Przyjrzano się również podatności społeczeństwa na te skutki oraz na rozwój polityki adaptacyjnej i baz wiedzy. Jest to czwarte sprawozdanie „Zmiany klimatyczne, skutki i podatność na zagrożenia w Europie”, które jest publikowane co cztery lata. Niniejsza edycja ma na celu wsparcie procesu wdrażania i przeglądu strategii UE w zakresie przystosowania się do niej z 2013 r., która jest przewidziana na 2018 r., oraz opracowywania krajowych i ponadnarodowych strategii i planów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Poprzednia wersja raportu została opublikowana w 2012 r.

Źródło informacji

Źródło:
Strona internetowa EEA
Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu