Start Baza danych Publikacja i sprawozdania „Dowód klimatyczny kluczowych polityk UE” – sprawozdanie końcowe Zadanie 1: Ocena najistotniejszych zagrożeń dla UE wynikających ze zmiany klimatu w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

„Dowód klimatyczny kluczowych polityk UE” – sprawozdanie końcowe Zadanie 1: Ocena najistotniejszych zagrożeń dla UE wynikających ze zmiany klimatu w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej

Opis

Jednym z czterech filarów unijnych ram przystosowawczych jest „zintegrowanie przystosowania się do zmiany klimatu w kluczowych obszarach polityki UE”, co wskazuje na potrzebę uwzględniania działań adaptacyjnych we wszystkich obszarach polityki UE, na które zmiana klimatu ma wpływ. Celem włączenia do głównego nurtu polityki jest zapewnienie, aby sektory objęte obszarami polityki mogły wykonywać swoje podstawowe zadania nawet w warunkach zmieniającego się klimatu. Istnieje szereg ukończonych lub bieżących strategii i badań w dziedzinie uwzględniania kwestii przystosowania się do zmiany klimatu. Ponadto usprawnienie wydatków z funduszy UE w następnym okresie finansowym oraz włączenie celów polityki klimatycznej do tych funduszy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby te ważne instrumenty finansowe przyczyniały się do realizacji ogólnych celów UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W niniejszym sprawozdaniu ocenia się najważniejsze zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Opiera się ona na białej księdze UE w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu i dodaje najnowsze wyniki badań naukowych.

Źródło informacji

Źródło:
Ekologiczne

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu