Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

Opis

Bezprecedensowe fale upałów – jak widać na początku tego roku w całej Europie – są największym bezpośrednim zagrożeniem zdrowotnym związanym z klimatem dla ludności Europy.  Fale upałów stanowią już wiele zgonów i chorób. Obciążenie to ma wzrosnąć bez większych środków przystosowawczych i łagodzących zmiany klimatu. Plany działania na rzecz zdrowia cieplnego, zazielenianie w miastach, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do lepszej ochrony najsłabszych grup społecznych.

Przewiduje się, że choroby zakaźne wrażliwe na zmianę klimatu – kolejne pojawiające się zagrożenie – będą dalej rozprzestrzeniać się na północ i spowodować większe obciążenie chorobami w Europie.

Chociaż coraz powszechniej uznaje się potrzebę przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego, nadszedł czas, aby przejść od planowania do działania i zwiększyć świadomość wśród pracowników służby zdrowia publicznego i pracowników służby zdrowia, aby zwiększyć odporność ludności Europy, a w szczególności tych osób, które są bardziej narażone ze względu na status społeczno-ekonomiczny lub wiek.

Źródło informacji

Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu