Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

Opis

Bezprecedensowe fale upałów – jak widać na początku tego roku w całej Europie – są największym bezpośrednim zagrożeniem zdrowotnym związanym z klimatem dla ludności Europy.  Fale upałów stanowią już wiele zgonów i chorób. Obciążenie to ma wzrosnąć bez większych środków przystosowawczych i łagodzących zmiany klimatu. Plany działania na rzecz zdrowia cieplnego, zazielenianie w miastach, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do lepszej ochrony najsłabszych grup społecznych.

Przewiduje się, że choroby zakaźne wrażliwe na zmianę klimatu – kolejne pojawiające się zagrożenie – będą dalej rozprzestrzeniać się na północ i spowodować większe obciążenie chorobami w Europie.

Chociaż coraz powszechniej uznaje się potrzebę przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego, nadszedł czas, aby przejść od planowania do działania i zwiększyć świadomość wśród pracowników służby zdrowia publicznego i pracowników służby zdrowia, aby zwiększyć odporność ludności Europy, a w szczególności tych osób, które są bardziej narażone ze względu na status społeczno-ekonomiczny lub wiek.

Źródło informacji

Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu