Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii lub planu działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii lub planu działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Opis

Niniejsze sprawozdanie jest przeznaczone dla pracowników władz lokalnych i podmiotów zajmujących się zmianą klimatu, które udzielają im wsparcia. Pierwsza część sprawozdania wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób wybrano dziesięć władz lokalnych, których procesy opracowywania i wdrażania strategii i planów przystosowawczych są analizowane w niniejszym badaniu. Druga część podsumowuje podejście stosowane przez każdy badany organ lokalny, a trzecia część przedstawia doświadczenia zdobyte w tym procesie. Na podstawie przeanalizowanych doświadczeń władz lokalnych w czwartej części sprawozdania przedstawiono odpowiedzi na pytania, jakie władze lokalne mogłyby mieć podczas przygotowywania planu dostosowawczego.

Źródło informacji

Źródło:
ADEME

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu