Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Zmieniające się zagrożenia klimatyczne w Europie – interaktywne sprawozdanie EEA oparte na indeksach

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Zmieniające się zagrożenia klimatyczne w Europie – interaktywne sprawozdanie EEA oparte na indeksach

Opis

Ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe i inne zagrożenia klimatyczne rosną w całej Europie, potrzebne są solidne informacje do oceny ryzyka klimatycznego i planowania przystosowania się do zmiany klimatu. W tym interaktywnym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przedstawiono przegląd przeszłych i przewidywanych zmian w najważniejszych zagrożeniach klimatycznych w Europie oraz ich wpływ na regiony europejskie. Celem sprawozdania jest wsparcie krajów europejskich we wdrażaniu ich polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w ramach europejskiego prawa o klimacie i Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Główne zagrożenia związane z klimatem dla Europy są opisane za pomocą wybranego zestawu wskaźników, które zostały zebrane z dostępnych źródeł danych przez ekspertów w tej dziedzinie. Zestaw 32 wskaźników jest zorganizowany według 16 zagrożeń, podzielonych na sześć kategorii zgodnych z „czynnikami wpływu na klimat” przyjętymi w szóstym sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Format online umożliwia wizualizację danych dla różnych regionów Europy za pomocą interaktywnych map. Dalsze informacje na temat podstawowych zbiorów danych, metod obliczeniowych i wizualizacji są dostępne w niniejszym dokumencie technicznym ETC/CCA. Dodatkowe i uzupełniające informacje na temat wielu zagrożeń związanych z klimatem można znaleźć w Europejskim Eksploratorze Danych o klimacie, opracowanym wspólnie przez EEA i C3S.

 

Źródło informacji

Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu