Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Powodzie w europejskim regionie WHO: skutki dla zdrowia i zapobieganie im

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Powodzie w europejskim regionie WHO: skutki dla zdrowia i zapobieganie im

Opis

W latach 2009–2011 Regionalne Biuro WHO dla Europy i Agencja Ochrony Zdrowia Zjednoczonego Królestwa podjęły projekt mający na celu zbadanie negatywnych skutków powodzi dla zdrowia oraz zrozumienie, w jaki sposób najlepiej chronić zdrowie ludności podczas powodzi w regionie europejskim WHO. Projekt składał się z dwóch głównych elementów. Do 50 z 53 państw członkowskich Europejskiego Regionu WHO wysłano kwestionariusz w celu zebrania informacji na temat ostatnich doświadczeń związanych z powodziami, ich skutków zdrowotnych oraz obecnych mechanizmów gotowości i reagowania. Ponadto przeprowadzono systematyczny przegląd literatury epidemiologicznej dotyczącej globalnego wpływu powodzi na zdrowie. Analiza zwróconych kwestionariuszy i recenzowanej literatury ujawniła wiele kwestii istotnych dla Europy. Ustalenia te pomogą WHO w przygotowaniu opartych na dowodach wytycznych dla Europejskiego Regionu na temat problemów zdrowotnych przed, w trakcie i po powodziach oraz środkach zapobiegania, reagowania i odbudowy.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu