Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Pożary lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2022 r.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Pożary lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2022 r.

Opis

Ten numer rocznego sprawozdania EFFIS na temat pożarów lasów za 2022 r. jest 23. z serii. Raport ten jest skonsolidowany jako wysoko ceniona dokumentacja pożarów lasów z poprzedniego roku w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W sekcji poświęconej sprawozdawczości krajowej przedstawiono przegląd działań podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym w większości państw należących do sieci europejskiego systemu informacji o pożarach lasów ( EFFIS). Następnie przedstawiono informacje z EFFIS na temat ewolucji zagrożeń pożarowych w regionach europejskich i śródziemnomorskich oraz szkód spowodowanych pożarami w 43 krajach należących do sieci. Przygotowanie i publikacja sprawozdania ma na celu poprawę współpracy z członkami grupy ekspertów ds. pożarów lasów (EGFF), w szczególności w odniesieniu do środków zapobiegania pożarom i przystosowania się do zmiany klimatu w związku z pożarami. Naszym wspólnym celem jest utrzymanie i ochrona naszych krajobrazów i dziedzictwa przyrodniczego, uniknięcie utraty życia ludzkiego i zminimalizowanie szkód wyrządzonych mieniem przez niekontrolowane pożary lasów.

Źródło informacji

Źródło:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c73f55b7-88ec-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-296924555

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 23 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 23 2023

Akcje Dokumentu