Start Baza danych Publikacja i sprawozdania global-assessment-report-gar-on-disaster-risk-reduction

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Opis

Pomimo zobowiązań w zakresie budowania odporności, przeciwdziałania zmianie klimatu i tworzenia ścieżek zrównoważonego rozwoju, obecne wybory społeczne, polityczne i gospodarcze są odwrotne. Zagraża to nie tylko realizacji ram z Sendai dotyczących zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na lata 2015–2030, ale także utrudnia postępy w realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju określonych w ramach transformacji naszego świata: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Nic nie podważa zrównoważonego rozwoju, jak katastrofy. Szóste wydanie raportu ONZ Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction – Our World at Risk: Transformacja zarządzania na rzecz odpornej przyszłości oferuje cenne zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka i zwiększenie odporności. Opisano w nim również, w jaki sposób innowacje w modelowaniu ryzyka systemowego oferują obiecujący mechanizm lepszego przewidywania ryzyka i reagowania na nie.

W obliczu globalnego ryzyka systemowegosystemy zarządzaniamuszą szybko ewoluować i uznać, że wyzwań dla gospodarki, środowiska i równości nie da się już rozdzielić. Konwencjonalne podejście do zarządzania ryzykiem zwykle opiera się na liniowych lub dobrze ugruntowanych relacjach przyczynowo-skutkowych. Natomiast zarządzanie ryzykiem systemowym musi uwzględniać złożone struktury przyczynowe, dynamiczne ewolucje oraz wpływ kaskadowy lub złożony.

Źródło informacji

Opublikowane w Climate-ADAPT Feb 06 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Feb 06 2023

Akcje Dokumentu