Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Inwestowanie w rozwiązania oparte na zasobach przyrody. Aktualna sytuacja i dalsze działania w zakresie publicznych i prywatnych środków finansowych w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Inwestowanie w rozwiązania oparte na zasobach przyrody. Aktualna sytuacja i dalsze działania w zakresie publicznych i prywatnych środków finansowych w Europie

Opis

Rozwiązania oparte na przyrodzie to opłacalne interwencje, które przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz budują odporność. Niniejsze sprawozdanie podkreśla wyzwania związane z finansowaniem projektów opartych na zasobach przyrody i opiera się na doświadczeniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wdrażaniu pilotażowego programu instrumentu finansowania kapitału naturalnego w Europie.

Analiza dotyczy rozwiązań opartych na przyrodzie w sześciu ekosystemach i krajobrazach. W szczegółowym sprawozdaniu przedstawiono również kluczowe zalecenia dotyczące tego, jak przyciągnąć bardzo potrzebne inwestycje prywatne, w tym ustanowienie szeregu mechanizmów finansowania i finansowania, a także rozwiązania legislacyjne ułatwiające współpracę między podmiotami publicznymi i współfinansowanie.

Inwestowanie w rozwiązania oparte na przyrodzie: Aktualna sytuacja i dalsze działania w zakresie publicznych i prywatnych środków finansowych w Europie są opracowywane dla Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej przez dział doradczy ds. innowacji i finansów cyfrowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Źródło informacji

Źródło:

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230095_investing_in_nature_based_solutions_en.pdf

Opublikowane w Climate-ADAPT Jun 15 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Aug 17 2023

Akcje Dokumentu