Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Podręcznik dotyczący zapobiegania powstaniu i kontroli komarów mających znaczenie dla zdrowia publicznego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Podręcznik dotyczący zapobiegania powstaniu i kontroli komarów mających znaczenie dla zdrowia publicznego

Opis

Coraz więcej dowodów na to, że zmiana klimatu wiąże się z obserwowanymi zmianami endemizmu choroby przenoszonej przez wektory (VBD); jest to z kolei spowodowane zmianami w rozkładzie wektorów i ekspansją gatunków wektorowych na regiony geograficzne, które do tej pory były nieodpowiednie ze względów klimatycznych. Zmiany te doprowadziły do powstania VBD, które były historycznie nieobecne z powodu nieprzydatności klimatycznej na obszarach, gdzie obecny klimat umożliwia transmisję patogenów przez lokalne wektory. W innych przypadkach inwazyjne gatunki wektorów były w stanie przetrwać w lokalnych warunkach środowiskowych i w ten sposób zostały ustalone. Najlepszym tego przykładem jest Ae. albopictus, powszechnie znany jako azjatycki komary tygrysa, egzotyczny gatunek, który stał się mocno ugruntowany w wielu krajach Europejskiego Regionu WHO. Rodzime komary mogą działać jako wektory egzotycznych patogenów; jednym z przykładów jest Culex pipiens, który może przenosić wirusa Zachodniego Nilu.

Wraz z globalnymi zmianami spowodowanymi zmianami środowiskowymi i klimatycznymi oraz stale rozwijającym się handlem i podróżami, prawdopodobieństwo wystąpienia egzotycznych wektorów komarów na nowe obszary geograficzne jest wysokie, jak pokazały doświadczenia z ostatniej dekady. Po potwierdzeniu obecności inwazyjnego gatunku komarów konieczne jest podjęcie decyzji, czy dalsze rozprzestrzenianie się gatunku powinno zostać wstrzymane, czy eliminacja jest wykonalna i pożądana, oraz jakie działania należy podjąć, aby zapobiec przybyciu i potencjalnemu ustanowieniu innych gatunków wektorów komarów.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT May 10 2023

Akcje Dokumentu