Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Monitorowanie i ocena krajowych polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w całym cyklu polityki

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Monitorowanie i ocena krajowych polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w całym cyklu polityki

Opis

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach pod względem strategii i planów przystosowania się do zmiany klimatu oraz ich wdrażania w kontekście globalnych i europejskich ram politycznych. Sprawozdanie zawiera wnioski wyciągnięte na szczeblu krajowym na temat monitorowania, sprawozdawczości i oceny przystosowania się do zmiany klimatu (MRE), przyszłe kierunki i możliwości wzajemnego uczenia się w zakresie oceny strategii i planów CCA na szczeblu krajowym i europejskim oraz konsekwencje pojawiających się wymogów w zakresie sprawozdawczości wynikających z odpowiednich polityk UE w celu poprawy oceny na szczeblu UE.

Źródło informacji

Źródło:
Sprawozdanie EOG nr 6/2020

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu