Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Krajowe monitorowanie, sprawozdawczość i ocena przystosowania się do zmiany klimatu w Europie (sprawozdanie techniczne EEA nr 20/2015)

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Krajowe monitorowanie, sprawozdawczość i ocena przystosowania się do zmiany klimatu w Europie (sprawozdanie techniczne EEA nr 20/2015)

Opis

Niniejsze sprawozdanie zawiera nowe informacje na temat systemów monitorowania, sprawozdawczości i oceny przystosowania się do zmiany klimatu (MRE) na szczeblu krajowym w Europie i stanowi pierwszą próbę konsolidacji pojawiających się informacji w krajach europejskich. Jego celem jest oferowanie wiarygodnych i ukierunkowanych informacji w celu wsparcia skutecznego i wydajnego wdrażania polityki i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym w Europie. Niniejszy raport zapewnia czytelnikom:

• uziemienie w najnowszej literaturze dotyczącej MRE adaptacji na poziomie krajowym i na innych odpowiednich poziomach;

• wgląd w kluczowe aspekty MRE wynikające z doświadczeń krajów europejskich, które ustanowiły lub zaczęły rozwijać systemy MRE na szczeblu krajowym;

• refleksje na temat MRE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w praktyce, w tym studiów przypadku na szczeblu krajowym;

• przemyślenia i pomysły na niektóre z przyszłych kwestii dla osób pracujących nad MRE w zakresie adaptacji na szczeblu krajowym, w oparciu o doświadczenia ekspertów.

Źródło informacji

Źródło:
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu