Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Priorytety w zakresie ochrony zdrowia przed zmianą klimatu w europejskim regionie WHO: ostatnie działania regionalne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Priorytety w zakresie ochrony zdrowia przed zmianą klimatu w europejskim regionie WHO: ostatnie działania regionalne

Opis

Coraz większy jest wpływ zmian klimatu na zdrowie. Systemy opieki zdrowotnej muszą być przygotowane i stopniowo dostosowywane do skutków zmiany klimatu, w tym do ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Spalanie paliw kopalnych jako czynnik napędzający zmiany klimatu stanowi ogromne obciążenie chorobami. Z kolei ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach przyniesie dodatkowe korzyści zdrowotne. Jeśli wszystkie kraje spełnią porozumienie paryskie do 2030 r., roczna liczba przedwczesnych zgonów może wynosić 138 000 w całym europejskim regionie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Szereg ram międzynarodowych promuje większe zaangażowanie krajów we wdrażanie niezbędnych dostosowań w sektorze opieki zdrowotnej oraz do uwzględniania kwestii zdrowotnych w ramach środków dostosowawczych w innych sektorach. WHO ma mandat państw członkowskich do określania rozwiązań i pomagania w zapobieganiu skutkom zdrowotnym, w tym zmianom klimatycznym, lub ograniczaniu ich skutków.

Rządy krajowe w dalszym ciągu ustanawiają środki przystosowawcze do zdrowia publicznego, które stanowią uzasadnienie dla zmiany klimatu i inicjują działania w tej dziedzinie przez społeczność zdrowotną. Skuteczne krajowe reagowanie na zagrożenia klimatyczne wymaga strategicznych analiz obecnych i przewidywanych zagrożeń. Pracownicy służby zdrowia muszą odgrywać proaktywną rolę w propagowaniu argumentów i dowodów dotyczących zdrowia w formułowaniu krajowych reakcji na zmiany klimatu i łagodzących zmiany klimatu. W tym celu należy dalej wzmacniać zdolności krajowe w celu identyfikacji i przeciwdziałania lokalnym zagrożeniom dla zdrowia stwarzanym przez zmianę klimatu oraz w celu opracowania, wdrożenia i oceny interwencji ukierunkowanych na zdrowie za pomocą zintegrowanych podejść. Budowanie odpornych na zmianę klimatu i zrównoważonych środowiskowo obiektów opieki zdrowotnej jest zasadniczym filarem przywództwa sektora opieki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu