Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Polityka Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Polityka Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu

Opis

Publikacja opiera się na przeglądzie dokumentacji (np. 7 krajowychkomunikatach do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)) oraz badaniu z udziałem przedstawicieli krajów z sektorów zdrowia i środowiska, a także na dwóch warsztatach, które odbyły się w 2017 r. Ponadto dostępny jest przegląd przeszłych tendencji i prognoz dotyczących wybranych zagrożeń związanych z pogodą i klimatem. Szereg dobrych praktyk pokazuje postępy i wysiłki w zakresie adaptacji sektora opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu