Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Ilościowe określenie przewidywanych skutków śmiertelności cieplnej w warunkach ocieplenia w XXI wieku dla wybranych krajów europejskich

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Ilościowe określenie przewidywanych skutków śmiertelności cieplnej w warunkach ocieplenia w XXI wieku dla wybranych krajów europejskich

Opis

W artykule przedstawiono i omówiono przyszły wpływ ciepła na śmiertelność populacyjną w Europie, w podziale na kraje, w ramach różnych scenariuszy zmian klimatu. W przyszłych warunkach ocieplenia wysokie temperatury otoczenia będą miały znaczący wpływ na zdrowie ludności w Europie.

W artykule połączono funkcję umieralności cieplnej oszacowaną na podstawie danych historycznych z prognozami meteorologicznymi na przyszłe okresy 2035–2064 i 2071–2099, opracowanymi w ramach reprezentatywnych ścieżek koncentracji (RCP) 4.5 i 8.5. Następnie nastąpiła wyliczona liczba zgonów (AD) na poziomie krajowym.

Z obliczeń wynika, że w latach 2071–2099 oczekuje się całkowitego przekroczenia 46 690 i 117 333 AD rocznie w ramach scenariusza RCP 4.5 i RCP 8.5, oprócz 16 303 AD oszacowanych w scenariuszu historycznym.

Zarówno obywatele krajów śródziemnomorskich, jak i wschodnioeuropejskich będą najbardziej dotknięci ciepłem, ale nieznaczny wpływ będzie nadal rejestrowany w krajach północno-kontynentalnych.

W dokumencie tym wezwano do konieczności i pilności polityk i planów łagodzenia ciepła i przystosowania się do niej w krajach europejskich, aby zapobiec spodziewanemu wzrostowi zgonów związanych z ciepłem w nadchodzących dziesięcioleciach. Obecnie istnieje ważna okazja do lepszego wykorzystania prognoz zdrowotnych przez publicznych pracowników służby zdrowia, do planowania polityk i działań oraz priorytetów interwencji państwa.

Źródło informacji

Źródło:
International Journal of Environmental Research and Public Health (Międzynarodowy Journal of Environmental Research and Public Health)
Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu