Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Zalecenia dotyczące krajowej oceny ryzyka związanego z zarządzaniem ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w UE

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Zalecenia dotyczące krajowej oceny ryzyka związanego z zarządzaniem ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w UE

Opis

Celem tej serii sprawozdań jest zapewnienie wsparcia naukowego krajom uczestniczącym w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności (UCPM) w opracowywaniu krajowych ocen ryzyka oraz w zgłaszaniu Komisji Europejskiej działań w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

W wersji 0 tej serii skupiono się głównie na tym, jak przeprowadzać krajową ocenę ryzyka z naukowego punktu widzenia w celu dostarczenia podmiotom zarządzającym ryzykiem wystarczających dowodów na lepsze zrozumienie, a co za tym idzie, zarządzanie ryzykiem.

W wersji 1 nacisk kładzie się na ustanowienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem, które ułatwi wdrożenie odpowiednich środków w całym cyklu zarządzania ryzykiem (tj. od etapu adaptacji i łagodzenia skutków po etapy reagowania i odbudowy). Ocena ryzyka jest uważana za istotę tego cyklu, ponieważ powinna stanowić podstawę planowania DRM oraz wdrażania środków zapobiegawczych i gotowości. Szczególną uwagę poświęcono zdolnościom potrzebnym do przeciwdziałania zmianie klimatu.

Objęte ochroną zagrożenia są pochodzenia naturalnego, antropogenicznego i społeczno-naturalnego: powodzie, susze, pożary, utrata różnorodności biologicznej, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, katastrofy biologiczne, wypadki natech, wypadki chemiczne, wypadki jądrowe, ataki terrorystyczne, zakłócenia infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe.

Źródło informacji

Źródło:
JRC

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu