Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki dotyczącej niedoboru wody i suszy

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki dotyczącej niedoboru wody i suszy

Opis

Susza w 2003 r. spowodowała szkody o wartości co najmniej 8,7 mld euro i dotknęła ponad 100 milionów ludzi. W wyniku tego wydarzenia Komisja Europejska opracowała komunikat w sprawie niedoboru wody i suszy, w którym określono 7 głównych wariantów strategicznych. Postępy w realizacji tych wariantów strategicznych były oceniane co roku. Postępy we wdrażaniu wariantów strategicznych zostały poddane przeglądowi i doszły do wniosku, że nadal istnieją pewne luki polityczne. W 2012 r. wariantom politycznym nie udało się jeszcze odwrócić tendencji w zakresie niedoboru wody i suszy. W ramach przeglądu zawarto zalecenia polityczne, które należy uwzględnić w nowym cyklu wdrażania ramowej dyrektywy wodnej po 2012 r.   

Źródło informacji

Źródło:
Komisja Europejska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu