Start Baza danych Publikacja i sprawozdania CEL 13: Zdrowie i działania w dziedzinie klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

CEL 13: Zdrowie i działania w dziedzinie klimatu

Opis

13Celem zrównoważonego rozwoju jest podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom. Celem 3 jest zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu wszystkich osób w każdym wieku. Klimat i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane: działanie na jednym daje efekty w drugim.

Główne przesłania w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 13: Krótki opis polityki w dziedzinie zdrowia i klimatu:

  • Zmiana klimatu doprowadziła do zmian częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzrostu poziomu mórz i zmian w rozkładzie chorób zakaźnych. Przewiduje się, że będą one kontynuowane przez wiele dziesięcioleci, co będzie miało dalszy wpływ na ludzi i ekosystemy.
  • Przewiduje się, że zmiana klimatu doprowadzi do wzrostu migracji, konfliktów o zasoby naturalne i niestabilności politycznej, co wpłynie na gospodarcze, środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia.
  • Poziom wpływu na zdrowie ludności będzie uzależniony od poziomu narażenia ludzi; ich cechy osobiste, takie jak wiek, wykształcenie, dochody i stan zdrowia; oraz ich dostęp do usług, w tym usług zdrowotnych, społecznych i komunikacyjnych.
  • Nie ma czasu do stracenia. Emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zmniejszone do niemal połowy do 2030 r., aby zapobiec znaczącym globalnym skutkom dla społeczeństwa i planety. Ograniczenie emisji w celu ograniczenia dalszego wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej jest nadal możliwe, ale konieczne jest znaczne zwiększenie zmian technologicznych, gospodarczych, instytucjonalnych i behawioralnych.
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może przynieść natychmiastowe korzyści dla zdrowia, gospodarki i społeczeństwa poprzez ratowanie życia, ograniczanie chorób i zwiększanie dobrobytu społecznego (2). Oszczędności kosztów wynikające z korzyści zdrowotnych osiągniętych dzięki polityce ograniczania emisji gazów cieplarnianych są znaczne.
  • W porozumieniu paryskim, zatwierdzonym przez wszystkie państwa członkowskie Europejskiego Regionu WHO, określono ambitne cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale także zobowiązano kraje do wzmocnienia przystosowania się (środki zapobiegania, ochrony i reagowania), które należy pilnie zwiększyć. Obejmuje to plany wykonawcze, które powinny chronić zdrowie ludzkie przed skutkami zmiany klimatu.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu